Kårstödsverktyg

Kårstödsverktygen är färdiga material som kan användas av chefer eller kårledare som stöd i uppdragen. 

Verktyg

  • Uppdragskortet preciserar arbetsfördelningen mellan de tre chefsuppdragen och är ett av de viktigaste verktygen för kårstödet.
  • Handslag är ett centralt verktyg för att komma överens om ramarna för och innehållet i uppdrag som kårledare.
  • Mallen för kårens årsklocka finns både som pdf och en word-fil, som är lätt att modifiera för att passa den egna kåren.

Kvalitetsverktyg

  • Kvalitetsverktyget och En Drömscoutkår är centrala verktyg för att utvärdera och utveckla kårverksamheten samt göra en långsiktsplan för kåren.
  • Svenska Scouternas femstegsmodell är ett stödmaterial för att fundera speciellt på tillgänglighet, inkludering och öppenhet i kåren. 
  • Utveckla kåren -materialet kan användas för att utvärdera och utveckla kårverksamheten på många olika plan.

Tillväxt

Växande kårer är välmående kårer! Fler barn ska få uppleva scoutingen – äventyr, kompisar och en chans till personlig utveckling. När vi blir fler scouter i verksamheten blir det också enklare, roligare och helt enkelt bättre. Det finns många sätt för en kår att växa, här kan du läsa mera och inspireras hur din kår kan växa.

Hållbarhet

Att respektera andra, att älska naturen och skydda miljön, samt att känna sitt ansvar och vara aktiv är alla delar av scoutidealen. Dessa är inte grund bara för scoutingens värderingar, de finns också bland värderingarna för hållbarhet och hållbar utveckling.

Mångfald

Det första idealet för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.f. (FS) är att ”En [scouts] ideal är att respektera andra”. Idealet finns med redan från den yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som genomsyrar all verksamhet. Enligt FS:s grundstadga ska scoutverksamheten och beslutsfattandet inom scoutingen vara jämlikt, vilket innebär att alla behandlas lika oberoende kön, hemort, språk, kultur, religion eller övertygelse.

Material

Du kommer väl ihåg att kolla den uppdaterade informationen på våra webbsidor, t.ex. om kåradministration och stöd för uppdrag (d.v.s utbildning, ledarskap, uppdrag och handslag mm)! Det finns även en mängd andra användbara material på våra sidor om tillväxt och hållbarhet, samt verktyg för mångfald,

Äldre material som till vissa delar ännu kan vara användbart