Kårstödsverktyg

Här hittas olika material som  kan användas t.ex. av kårledare och av coacherna i deras samarbete med kårernas chefer.

Uppdragskortet preciserar arbetsfördelningen mellan de tre chefsuppdragen och är ett av de viktigaste verktygen för kårstödet. Handslag är ett centralt verktyg för att komma överens om ramarna för och innehållet i uppdrag som kårledare. Mallen för kårens årsklocka finns både som pdf och en word-fil, som är lätt att modifiera för att passa den egna kåren. Svenska Scouternas femstegsmodellen är ett stödmaterial för att fundera på tillgänglighet, inkludering och öppenhet i kåren.  Utveckla kåren -materialet kan användas för att utvärdera och utveckla kårverksamheten på många olika plan. Det användes i kårturnén 2015, vars slutrapport också hittas här.

Material för rekrytering hittar du på den här sidan om att utveckla kåren.

Material

Du kommer väl ihåg att kolla den uppdaterade informationen på våra webbsidor, t.ex. om kåradministration och stöd för uppdrag (d.v.s utbildning, ledarskap, uppdrag och handslag mm)!

Äldre material som till vissa delar ännu kan vara användbart

 

Bild: Jockum Lundsten