Kårstödsverktyg

På de här sidorna finns olika material som kan användas t.ex. av kårledare och av coacherna i deras samarbete med kårernas chefer.

Uppdragskortet preciserar arbetsfördelningen mellan de tre chefsuppdragen och är ett av de viktigaste verktygen för kårstödet. Handslag är ett centralt verktyg för att komma överens om ramarna för och innehållet i uppdrag som kårledare. Mallen för kårens årsklocka finns både som pdf och en word-fil, som är lätt att modifiera för att passa den egna kåren.

Kvalitetsverktyget och En Drömscoutkår är centrala verktyg för att utvärdera och utveckla kårverksamheten samt göra en långsiktsplan för kåren. Svenska Scouternas femstegsmodell är ett stödmaterial för att fundera speciellt på tillgänglighet, inkludering och öppenhet i kåren.  Utveckla kåren -materialet kan användas för att utvärdera och utveckla kårverksamheten på många olika plan. Det användes i kårturnén 2015, vars slutrapport hittas här. Även slutrapporten från kårturnén 2018 finns här.

Kårens trivselspel kan användas t.ex. av uppdragscoacher och -chefer för att fundera på hur man främjar ledarnas samarbete, trivsel och att kåren har hållbara uppdrag.

Material

Du kommer väl ihåg att kolla den uppdaterade informationen på våra webbsidor, t.ex. om kåradministration och stöd för uppdrag (d.v.s utbildning, ledarskap, uppdrag och handslag mm)!

Äldre material som till vissa delar ännu kan vara användbart

 

Bild: Jockum Lundsten