Kåren i samhället

Ett av scoutingens mål är att fostra medborgare att aktivt delta i samhället. Demokrati och påverkan är något som redan kan behandlas i vargungeålder.

Kåren är en betydelsefull påverkare i sin verksamhetsmiljö. Kåren har inflytande bara om ni som fungerar som kårens ledare är aktiva, en passiv kår märks inte bland alla andra föreningar och organisationer. Ortsbefolkningen grundar sin uppfattning om hela scoutrörelsen på den bild ni som kår ger. Ortsbefolkningens uppfattning om kåren inverkar direkt på kårens verksamhetsförutsättningar. Förbundet kan på nationell nivå arbeta för kårernas verksamhetsförutsättningar.

En aktiv kårs syns på sin hemort. Ni kan informera ortens övriga föreningar och samfund (kommunen, skolorna, församlingen) om kårens verksamhet, delta i andra föreningars aktiviteter o.s.v. Genom den här formen av aktivitet kan ni locka nya medlemmar, påverka i frågor som är relevanta för kåren eller inverka på kårens medeltillförsel – ni kan åstadkomma mycket!

Ett naturligt ställe för kårens ledare att vara med och påverka är i det egna förbundet. Beslut fattas gällande bl.a. förbundets framtida verksamhet, utveckling, ledarskapsutbildning, förtroendeuppdrag och ekonomi. De tjänster som förbundet erbjuder är ofta viktiga för kåren, därför är det av intresse att vara med och bestämma om dem. Kårens ledare kan påverka genom att delta i förbundets möten, vår- och höstmötena. De motsvarar kårens medlemsmöten med beslutanderätt. De som deltar i förbundets möten och är aktiva är de som i praktiken styr i förbundet. För att förbundet ska vara livskraftigt behövs det aktiva ledare från olika kårer som är med och påverkar. Läs mer om FiSSc förbundsmöten här. 

Under valtider (men också mellan!) är det ett utmärkt tillfället att fundera på påverkan. På scout.fi/scoutkandidater kan ni läsa mer om valpåverkan och tips på hur påverkan kan behandlas under veckomöten. Där samlas också scoutkandidater inför valen.

Bild: Noora Kankare