Kompetens

Scouting ger en massa kunskap och erfarenheter som också kan stöda det som man sysslar med utanför hobbyn. Genom olika uppdrag och utbildningar kan man samla på sig en lång lista av färdigheter och kompetenser som är uppskattade i studier eller arbetslivet.

Verktyg för att synliggöra kompetens och kunskap:

För att synliggöra all kunskap och kompetens som man samlat på sig finns följande verktyg.

Open Badge

Open Badges är digitala märken som synliggör kunskap och kompetens som man inte får ett intyg för. Det är alltså ett ypperligt verktyg just för att synliggöra vad man lärt sig inom olika uppdrag. Märket kan man t.ex. bifoga i ett elektronisk CV. För tillfället finns fem olika Open Badges. Läs mera här.

Validerade utbildningar

Den som studerar kan genom att diskutera med sin läroinrättning utreda möjligheten till att få valbara studier tillgodo då hen genomfört en validerad ledarskapsutbildning i scouterna. Gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor är alla sådana läroinrättningar där studerande kan ha nytta av sina genomförda scoutkurser. Läs mera här.

Explorerscout – vet du vad du kan?

Att sätta ord på sitt eget kunnande i en arbetsansökan kan orsaka huvudbry, åtminstone då man varken har tidigare arbetserfarenhet eller utbildningar att lägga till på CV:t. Verktyget  hjälper explorerscouten att upptäcka och utvärdera vad hen lärt sig i scoutingen. Materialet kan också användas t.ex. som hjälp i att söka sommarjobb. Det innehåller många tips på hur man kan formulera sina erfarenheter från scoutingen så att också arbetsgivaren förstår vad man lärt sig. Läs mera här.

Arbetssökarkunskap

För explorerscouter finns en temahelhet bestående av explorerscouternas aktiviteter som stöder de unga att söka ett sommarjobb som de verkligen vill ha och gynnas av. Programmet i sin helhet finns på www.scoutprogrammet.fi.

Arbetspraktik, examensarbete och Pro Gradu

Genom att diskutera med studiehandledaren finns det beroende på studieinriktning möjlighet att göra en del av en arbetspraktik som ett scoutuppdrag på t.ex. ett större scoutläger. Det finns redan flera exempel på studeranden som gjort sitt examensarbete eller Pro Gradu om något relaterat till scouterna. Ta kontakt med kansliet ifall du vill veta mera!

Uppdragschefen är den personen i kåren som stöder de övriga ledarna i att synliggöra vad de lärt sig och planera sin scoutstig så att uppdragen och utbildningarna också stöder det som scouten gör utanför hobbyn.

Bild: Mikko Roininen