Skärgårdsskepparkursens praktikseglats

Skärgårdsskepparkursens praktikdel är en av kårerna arrangerad övningsseglats som krävs för skärgårdscertifikat. Kursen genomförs delvis teoretiskt och delvis genom praktik ombord på kåren segelbåt. Ett bra sätt är att lägga upp teoriundervisningen är att hålla den under seglatsen; medan man seglar, före starten eller som del av övernattningen. Kursens innehåll motsvaras av explorerscoutprogrammets Sekondficka.

I praktiken ordnas seglatsen ombord på kårens båt under våren eller hösten, så att man kan öva segling i mörker, med minst en övernattning i en annan hamn än hemmahamnen. Kursdragaren är en erfaren skeppare som känner båten, högsjöcertifikat är också önskvärt.

Kursens målgrupp

Kursen riktar sig till explorer- och roverscouter som gått skärgårdsskepparkursens teoridel. Dessutom rekommenderas det att deltagaren har övningscertifikat och utnyttjat det i minst en säsong.

Kursens mål

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd ska kunna fungera som skeppare på seglatser ombord på kårens båt inom skärgården, samt som vaktchef eller viceskeppare på seglatser på högsjö och seglatser ombord på s/y Navigator.

Kursens innehåll

Kursens betoning ligger på det praktiska, men för genomförande krävs att teorin inom vissa områden behärskas.

Det rekommenderas att dela in besättningen i två vakter så att varje deltagare säkert får göra allting och också måste sköta en större del av själva seglandet. Under varje vakt fungerar en deltagare som skeppare men alla i vakten får sköta varje uppgift i tur och ordning i manövrar och övningar. Före vaktbyte diskuterar vakten tillsammans med dragaren hur vaktens skeppare skötte sin uppgift. Om seglatsen har få praktikanter kan det vara bra (och roligt) att ta med några ledare eller roverscouter som ”äventyrsscouter” som sköter sina uppgifter i vakten men inte tänker självständigt.

Den praktiska undervisningen ställer krav på utbildaren i och med att hen måste anpassa programmet enligt hur det går för deltagaren. För att uppehålla intresset och kravnivån hos en mogen och erfaren skepparpraktikant som behärskar grunderna kan dragaren t.ex. skapa oväntade situationer så som att kasta loss skot, sabotera motorn (koppla loss startaccun, stänga bränslekranen etc.) eller släppa ner fall. Vid alla sådana övningar måste man förstås vara mycket noggrann med att ha tillräckligt med manövreringsutrymme och se till att ingen tar skada av piskande skot eller liknande.

 • Att fungera som skeppare dagtid och nattetid
 • Att fungera som viceskeppare och vaktchef
 • Scoutprogrammet och utbildning till sjöss
 • Proviantering
 • Ruttval och sjömanskap
 • Navigation
 • Elektroniska hjälpmedel
 • Manövrering och hamnmanövrar
 • Sjösäkerhet och nödsituationer (man över bord, grundstötning, brand, storm etc.)
 • Motor och underhåll
 • Båtens konstruktion och utrustning
 • Båtens underhåll och service
 • Båtens rigg, trimning och manövrering för segel
 • Hamnmanövrar (fören före, långsides, för segel, naturhamn m.m.)
 • Båtens manövrering, säkerhet till sjöss och säkerhetsutrustning
 • Motorns och styrsystemets funktionsprincip och underhåll
 • Segeltrim och -underhåll
 • Ruttval och seglingsteori

Bedömningsblankett

Skärgårdsskepparkurs praktikdel, bedömningsblankett