Jag kan lita på att de övriga medlemmarna i min kår sköter de uppgifter de lovat

Det är mycket roligare att vara med i scoutingen (eller egentligen i vad som helst) om det känns som att man i lugn och ro får prova på olika saker, öva sig och ibland misslyckas. Man ska kunna lita på att övriga sköter det de lovat och hjälper då det behövs.

Förtroende är att veta att den andra inte kommer att svika sina löften eller göra en besviken. Självförtroende är förtroende för en själv. Förtroende skapas när man känner varandra och lär känna varandras styrkor och svagheter.

Ingen vill göra någon besviken med avsikt, men ibland kan det vara svårt att berätta att ens egen tid eller expertis inte räcker till. Se därför till att det i kåren är enkelt att be om hjälp, och också att få hjälp. Det är viktig att ni i er kår ser till att alla med ett uppdrag har någon som de kan fråga och be om hjälp. Lotsar, åldersgruppansvariga, stödjande vuxna, mentorer m.m. är just såna uppdrag som ska finnas till som stöd. Har ni i alla i era nuvarande uppdrag en sån person?

När det är tillåtet att lära sig och misslyckas, så föds nya, större och roligare saker. Då finns det också aktiva personer som har en bra självkänsla även om allt inte går som på Strömsö. Samtidigt formas människor som kan bära upp andra. Det är bland annat därför som det lönar sig att sträva till en sådan verksamhetskultur i kåren.

I praktiken betyder det här att alla vet att man gärna får fråga och av vem man kan fråga. Tröskeln att ställa frågor och be om hjälp blir låg då man ofta frågar och inte skäms för att det är något man inte vet eller kan.

Sammanhållning är speciellt viktigt att tänka på här, en god samhörighet skapar förtroende och en vilja hos personen att skapa förtroende. Läs mera om sammanhållning här.