Jag kan lita på att kårmedlemmarna hjälper

Det är mycket roligare att vara med i scoutingen (eller egentligen i vad som helst) om det känns att man i lugn och ro kan prova på olika saker, öva sig och till och med misslyckas. Det är viktigt att känna att det finns någon som hjälper mig om jag behöver det. När det är tillåtet att lära sig och misslyckas, så föds nya, större och roligare saker. Då finns det också aktiva personer med en bra självkänsla även om allt inte går som på Strömsö. Samtidigt formas människor som kan bära upp andra. Det är bland annat därför som det lönar sig att sträva till en sådan verksamhetskultur i kåren. I praktiken betyder det här att alla vet att man gärna får fråga och av vem man kan fråga. Tröskeln att ställa frågor och be om hjälp blir låg då man ofta frågar och inte skäms för att det är något man inte vet eller kan.

Finskspråkiga Wikipedia (fritt översatt) definierar förtroende så här:

”Förtroende (tillit) är en känsla eller övertygelse om att man kan lita på någon eller något, att denna någon eller detta något inte gör en besviken. Självförtroende är förtroende för en själv.

Förtroende mellan människor är en känsla och vetskap som bygger på erfarenheter. En tillitsfull person tror att objektet för hens förtroende inte vill hen illa utan menar väl. Om en person tvivlar på den andras moral och avsikter föds inget förtroende. Förutsättningar för ett förtroende är goda intentioner och dessutom kunnande (kompetens) och risker.

Förtroende är framför allt en känsla som vi riktar mot en person som vi litar på. Om vi väcker förtroende beror däremot på vårt eget beteende. De andra bedömer hur förtroendeingivande vi agerar. Den snabbaste vägen till förtroende är att bete sig pålitligt och att vara värd ett förtroende. Att ha förtroende (att lita på andra) är en egenskap som påverkas både av personligheten och uppväxtmiljön. Somliga har lättare att lita på sin omgivning än andra.”

”Nog hjälper någon till”

Det är viktig att ni i er kår ser till att alla med ett uppdrag har någon som de kan fråga och be om hjälp. Lotsar, åldersgruppansvariga, stödjande vuxna, mentorer m.m. är just såna uppdrag som ska finnas till som stöd. Har ni i alla era nuvarande uppdrag en sån person?

Sammanhållning är speciellt viktigt att tänka på här, en god samhörighet skapar förtroende och en vilja hos personen att skapa förtroende. Läs mera om sammanhållning här.