Scoutingens vänner

Varje barn behöver vänner, gemenskap och en hobby som gör det möjligt för barnet att utvecklas i egen takt, utan prestationstvång. En bra fritidssyssla är det bästa sättet att avvärja ensamhet.

Är du redo att hjälpa? Bli en av Scoutingens vänner!  

Genom att skänka pengar via Scoutingens vänner är du med och sänker ribban för barns deltagande i en hobby. Via Scoutingens vänner stöder du scoutingen med 40 euro per år. Du får aktuell information om scoutverksamhet och en Scoutingens vänner -pins som ett tecken på starka knutna vänskapsband. Förutom årsdonationer kan man också stöda enskilda kårer som ligger en nära om hjärtat. Kårer du kan understöda hittar du i kårsökningen.

Hur önskar du understöda scoutingen?

1. Jag vill trygga en hobby för ett barn som kommer från en mindre bemedlad familj

Då familjens ekonomi är ansträngd kan lägeravgifter och utgifter för utrustning utgöra ett hinder för barn att delta i en hobby. Genom donationer kan vi befria barn från lägeravgifter och köpa t.ex. lägerutrustning till utlåning. Vår målsättning är att alla barn ska få vara med, oberoende  pengar eller utrustning.

2. Jag vill ge barn möjlighet att scouta överallt i landet

Ibland är scouting den enda fritidsverksamheten som finns på en liten ort. Långa avstånd och brist på kunniga scoutedare kan leda till att barn måste sluta sin hobby. För att långa avstånd eller brist på ledarkrafter inte ska utgöra ett hinder för ett barn att kunna delta i en hobby, använder vi ditt bidrag till exempel för att starta ny kårverksamhet och utbilda nya frivilliga.

3. Jag vill att scouting ska vara något för alla

Scouting är vänskap över gränserna. Hobbyverksamhet behövs även för barn med behov av särskilt stöd och barn med olika kulturbakgrund. Vi använder ditt bidrag för till exempel produktion av lättläst och flerspråkigt material, anskaffning av hjälpredskap och projekt vars strävan är att integrera personer.

4. Jag vill ge en allmän donation för att förverkliga hobbygarantin 

Vi använder ditt bidrag för att stöda scouting nationellt och lokalt där det mest behövs.

Vi skaffade sovsäckar och liggunderlag så barn från mindre bemedlade familjer kan delta i läger och hajker med ändamålsenlig utrustning. Grejerna kommer att vara i användning under vårt sommarläger och våra hajker.

– Dalsbruks Sjöscouter

Låter det intressant?

Tillsammans håller vi lågan levande!

Besök sidan Partioystävät

 

Bild: Esko Raikunen