Ledarskap

Ledarskap är ett brett och mångfacetterat fenomen. Därför behöver man se på det ur olika perspektiv. Det sätt på vilket ledarskap ses inom scoutingen kallas scoutingens ledarskapsuppfattning.

Ledarskap är de redskap som hjälper barn och unga att vara aktiva och agera som ansvarstagande medborgare både lokalt, nationellt och internationellt samt att på det sättet förändra världen.

Ledarskap kan beskrivas både som något man gör och som egenskaper hos en person. Inom scoutingen sammanfaller dessa i scoutorganisationernas gemensamma ledarskapsmodell. Alla scoutledare kan använda ledarskapsmodellen för att bedöma, utveckla och förverkliga scoutverksamheten och ledarskapsfrågor inom den.

Ledarskapsmodellen lyfter fram fyra ledarskapsfärdigheter som var och en kan öva på och utveckla i sitt eget ledarskap. Alla kunskaperna hänger ihop med de andra och utan någon av dessa blir helheten mindre bra. Hela ledarskapet binds ihop av att ledaren har förmågan till att leda sig själv, på samma sätt som söljan binder ihop liljan på bilden.

Ledarskapsmodellen är också starkt förknippad med de olika uppdragen och handslaget och verktygen uppdragsnyckeln och utvecklingen inom uppdraget.

Ledarskapsfärdigheterna i ledarskapsmodellen

  • Att leda sig själv (jag)
  • Att visionera (målsättning)
  • Att lyssna (grupp)
  • Organisationsförmåga (verksamhet)

Scoutingens ledarskapsmodell 2020, WAGGGS

Bilagor