Tack-kultur

Det finns många sätt att visa sin tacksamhet för insatser som scoutledare gjort för sin kår. Ett traditionellt sätt är ett högtidligt förtjänsttecken som ges för åratal av arbete för kårens eller förbundets bästa, men ett tack kan också ges mindre formellt i formen av ett tacktal till förläggningschefen under lägerbålet eller ett kort på posten som tack för ett välorganiserat evenemang.

Ledarvård

Ett årligen återkommande ledarevenemang skapar sammanhållning och fungerar väl som ett tack för året. Traditioner gällande evenemangets datum, arrangörsteam eller plats är bra att skapa. Sök ett understöd från t.ex. FiSSc för att göra något tillsammans med ledarna, ni kan hyra in en coach som drar olika pass om ledarskap och samarbete, eller hyra en stuga där ni tillsammans ser över hur ni vill jobba och vad ni vill arbeta för framöver. Håll ögonen öppna för när det är dags att ansöka om understöd igen, och kolla med staden/kommunen ifall de har något bidrag som är ändamålsenligt.

Ledarstödsgruppen i FiSSc sammanställde 2020 en massa bra ledarvårdstips på hur ni kan tacka varandra och ordna en ledaravslutning vid slutet av en termin. Läs tipsen här!

Skicka tack-kort

Kårens styrelse kan skicka ett julkort till kårens ledare, med ett tack för det gångna året. Ju personligare tacket är, desto mera uppskattas det.

Offentligt tack

Om er kår har en egen kårtidning, kan ni enkelt lägga in en spalt där olika kårverksamma kan uppmärksammas och offentligt tackas för sina insatser. Att tacka på sociala medier är också enkelt, utmana t.ex. kårens ledare att tacka varandra. Det finns färdiga botten till Facebook och Instagram i materialbanken (tryck på ’Piirit’->FiSSc->Sociala Medier->Tack). Ett tack behöver inte alltid vara en sån stor gest, ibland kan det räcka med att gå fram till personen och tacka genom att skaka hand, bjuda på godis, skjutsa hem personen o.s.v.

Tack-pins

Kåren har fått ett Tack-pins per påbörjat 40-tal kårmedlemmar. Det är meningen att Tack-pinsarna vandrar från den ena halsduken till den andra i kåren för att visa på alla fina ledarinsatser och vardagsgärningar. Fäst alltså Tack-pinsen på den persons halsduk som du vill tacka just precis nu. Be honom eller henne ge pinsen vidare till någon han eller hon i sin tur vill tacka. (Förslagsvis inom tre månader).

Då du ger vidare pinsen är det på sin plats att med några ord tacka mottagaren och berätta vad du vill tacka honom eller henne för. För att förtjäna pinsen behöver man inte utföra stordåd. Meningen är att tacka för lyckade insatser i kårens vardag; ett välorganiserat evenemang, en lyckad adventskalenderkampanj, en hjälpande hand under ett vargungemöte eller något annat som du just då tycker att någon förtjänar ett tack för.

Tack-pinsen är i första hand avsedd för att tacka explorerscouter, roverscouter och äldre ledare. Kårstyrelsen, eller kårchefen, kan dela ut Tack-pinsarna första gången och instruera mottagarna så att pinsarnas vandring från halsduk till halsduk kan börja.

Vandringspriset Klyset

Vandringspriset Klyset delas ut varje år under förbundets höstmöte åt en scoutledare. Priset söks av kåren till en ledare som ni tycket utmärkt sig och ni vill uppmärksamma lite extra för hens goda jobb.

Scoutledaren som får vandringspriset klyset ska:

  • vara sammanhållande
  • inneha en stark men smidig personlighet
  • vara sin uppgift vuxen – alltid redo
  • vara medlande till sin natur

Beskrivningen och kriterierna samt ansökningsblanketten för vandringspriset hittas här. 

Utmärkelsetecken

Läs mer om utmärkelsetecken på den här sidan. 

Samarbetspartner

Även kårens samarbetspartner, aktörer på orten eller andra för kåren viktiga instanser förtjänar ett tack nu och då. För en adventskalender till kyrkoherden, närskolans rektor eller lokaltidningens redaktion. En liten gest kan ha stor effekt. Även dessa kan tackas med ett personligt julkort i slutet av året! Läs mer om kårens samarbetspartners här.

Bild: Juha Nurmi