Sjöverksamhet

Finlands Svenska Scouters sjöverksamhet består av ett mångsidigt och utmanande program för scouter i alla åldrar, såväl på land som till sjöss.

Sjöutbildningen, med tyngdpunkt på praktiska övningar, ger scouten möjligheter att utveckla sina färdigheter både som skeppare och som besättningsman.

Av Finlands ca 75 000 scouter är ca 9 000 sjöscouter. Sjöverksamheten finns i hela landet, såväl längs våra kuster som vid insjöarna .

Många kårer inom Finlands Svenska Scouter har inriktat sig speciellt på sjöverksamheten och även förbundet genom Sjörådet som erbjuder sjöverksamhet i form av kurser och tävlingar.

Sjöverksamheten finns till för hela förbundet och riktar sig till alla åldersgrupper. Dessutom ordnas skolningsseglatser varje sommar med förbundets skolningsbåt s/y Navigator.

Sjörådet erbjuder såväl teoretiska som praktiska kurser som förbereder den blivande skepparen. Kurser som Sjörådet erbjuder är:

 • Båtförarkurs teori
 • Skärgårdsskepparkurs
 • Skepparkurs
 • Sjöräddningskurs
 • VHF kurs
 • Motorkurs
 • Seglingskurs för nybörjare

Sjökurserna och deras innehåll

Av kårerna arrangerade kurser, som stöds av FiSSc:

FiSSc ordnar sjörelaterade evenemang för att sammanföra sjöintresserade scouter samt för att samtidigt få praktiska saker genomförda (så som arbete på s/y Navigator) eller för att sprida sjöverksamhetsrelaterad information. Dessa evenemang är:

 • Navigatortalko
 • Navigatorseglatser
 • På rätt köl
 • Med rätt paddel
 • FiSSc-eskadrar
 • Nothamn-läger

Till Sjörådets uppgifter hör att övervaka kårernas båtar och att se till att de är besiktigade och i gott skick. En scoutbåt som inte är besiktigad i enlighet med säkerhetsföreskrifterna får inte användas i scoutbruk! 

Scoutbåtar är när det kommer till segelbåtar farkoster som har en kölvikt (fast köl), medan segeljollar utan kölvikt betecknas som lättbåtar. Till lättbåtar hör även kanoter, kajaker och dylika farkoster.

En besiktning är alltid i kraft juni-juni. En kopia av besiktingsbeviset ska årligen skickas till Scoutstationen före 30.6. 

Scoutbåtar ska besiktigas enligt Finlands Seglarförbunds eller Finlands Motorbåtsförbunds besiktningsregler. Om er båt är införd i Scoutseglarnas register kan ni ändå låta en besiktningsman i hemhamnens klubb besiktiga båten då besiktningsmännen är Finlands Seglarförbunds besiktningsmän och inte klubbens. Kom ihåg att skicka ert besiktningsintyg till också Scoutseglarna om er båt är införd där.

Om ni har problem med att få tag på en besiktningsman kan ni kontakta Finlands Seglarförbund eller Sjörådet.

Om en farkost anmäls för första gången finns det en blankett för detta ändamål som ska fyllas i och skickas in.

s/y Navigator är en yawlriggad havskryssare, som fungerar som Finlands Svenska Scouters skolningsfartyg. Varje sommar seglar hon skolningsseglatser med scouter ombord. Hon seglar i den finska skärgården, men också ut på öppnare vatten. Många hamnar kring Östersjön har besökts med s/y Navigator. Läs mer om Navigator.

Årets Skeppare är ett vandringspris som Sjörådet delar ut varje år. Syftet med priset är att uppmuntra, stöda och belöna duktiga skeppare inom förbundet
Priset delas ut på våren, i samband med Navigatorbalen.

Årets Skeppare är en utmärkelse som tilldelas en skeppare som:

 • visar prov på gott och säkert skepparskap
 • utbildar och utvecklar scouter ombord
 • utmärker sig genom sin mångsidighet och idérikedom
 • bidrar till att utveckla sjöverksamheten i förbundet

Skepparen som tilldelas vandringspriset bör ha:

 • scouternas båtcertifikat för Högsjö
 • erfarenhet av tidigare scoutseglatser
 • varit en aktiv skeppare under flera år i förbundet
 • en positiv och öppen attityd för nya utmaningar
 • pedagogiskt grepp gällande utbildning ombord
 • ett lugn som bidrar till en trygghet ombord

Nominera årets skeppare! Nomeringstiden är i allmänhet november-januari.

Sjöverksamheten inom FiSSc koordineras av Sjörådet, medan Meripartioryhmä koordinerar den finskspråkiga biten inom Finlands Scouter. Sjörådet godkänner, beviljar och förordar även skepparcertifikat. Ta kontakt med sjörådet på fissc_sjoradet@kuksa.partio.fi

Scoutseglare är en 1967 grundad segelförening vars syfte är att samla kårernas båtar under gemensam scoutflagg.

Bild: Dan Sundblom