Äventyrsveckan

Finlands Svenska Scouter bjuder in elever i årskurs 1-2 och i eftisverksamhet att under hösten 2023 delta i Äventyrsveckan!

I scouterna lär man sig färdigheter för vardagen, att fungera i grupp och att ta tag i saker – och allt lär man sig genom att göra det tillsammans! Äventyr och upplevelser hör till scouting, samtidigt som man lär sig ta ansvar för sig själv och andra. Under Äventyrsveckan får barnen pröva på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen med hjälp av ett materialpaket, under ledning av sin lärare. Äventyrsveckan består av olika aktiviteter som programmässigt fyller ca 2 lektioner/dag under en veckas tid. Men det är tillåtet, t.o.m. önskvärt, att klassen förverkligar Äventyrsveckan enligt den tidtabell och gör de uppgifter som passar gruppen bäst. Förutom att eleverna får lära sig nyttiga kunskaper och färdigheter, fungerar materialet även utmärkt som ett verktyg för att skapa gruppanda.

Äventyrsveckan är indelad i fem olika temadagar och materialet är utarbetat utgående från läroplanens kompetensområden. Vid varje aktivitet finns nämnt vilket kompetensområde aktiviteten stöder. Materialet är även anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets utveckling genom att beakta olika utvecklingsfaser inom åldersgrupperna och individens särdrag.

Beställ det kostnadsfria materialet 

Materialpaketet är kostnadsfritt för skolor och eftisar att beställa. Sista dagen att anmäla sin grupp och därmed beställa materialpaketet är 7.6.2023. Ett bekräftelsemejl har skickats till alla anmälda. Materialet postas till de anmälda skolklasserna och eftisgrupperna i september.

Äventyrsveckan material:

För närmare uppgifter och svar på frågor kontakta Andrea Hynynen på Finlands Svenska Scouters kansli.