Äventyrsveckan

Finlands Svenska Scouter bjuder in elever i årskurs 1-2 och i eftisverksamhet att under hösten 2021 delta i Äventyrsveckan!

I scouterna lär man sig färdigheter för vardagen, att fungera i grupp och att ta tag i saker – och allt lär man sig genom att göra det tillsammans! Äventyr och upplevelser hör till scouting samtidigt som man lär sig ta ansvar för sig själv och andra. Äventyrsveckan består av olika aktiviteter som programmässigt fyller ca 2 lektioner/dag under en veckas tid. Det är tillåtet, t.o.m. önskvärt att du och din klass förverkligar Äventyrsveckan enligt den tidtabell och de uppgifter som passar just er grupp bäst.

Förutom att eleverna under veckan får lära sig nyttiga kunskaper och färdigheter, fungerar materialet även utmärkt som ett verktyg för att skapa gruppanda. Äventyrsveckan är indelad i fem olika temadagar och materialet är utarbetat utgående från läroplanens kompetensområden. Vid varje aktivitet finns nämnt vilket kompetensområde aktiviteten stöder. Materialet är även anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets utveckling genom att beakta olika utvecklingsfaser inom åldersgrupperna och individens särdrag.

Beställ det kostnadsfria materialet senast 29.8

Materialpaketet är kostnadsfritt för skolor och eftisar att beställa. Sista dagen att anmäla sin grupp och därmed beställa materialpaketet var 29.8.2021. Ett bekräftelsemejl har skickats till alla anmälda efter sista anmälningsdagen. Materialet postades till de anmälda skolklasserna och eftisgrupperna i september.

Observera att det endast är möjligt att beställa materialet på svenska i år. Tidigare år har det också varit möjligt att beställa materialet på finska, men det finskspråkiga materialet finns tillgängligt elektroniskt nedan.

Äventyrsveckan material elektroniskt:

Välkommen med på äventyr!

För närmare uppgifter och svar på frågor kontakta Finlands Svenska Scouters kansli.