Äventyrsveckan

Scouterna bjuder in elever i årskurs 1-2 och i eftisverksamhet att under hösten 2020 delta i Äventyrsveckan!

I scouterna lär man sig färdigheter för vardagen, att fungera i grupp och att ta tag i saker – och allt lär man sig genom att göra det tillsammans! Äventyr och upplevelser hör till scouting samtidigt som man lär sig ta ansvar för sig själv och andra. Äventyrsveckan består av olika aktiviteter som programmässigt fyller ca 2 lektioner/dag under en veckas tid. Det är tillåtet, t.o.m. önskvärt att du och din klass förverkligar Äventyrsveckan enligt den tidtabell och de uppgifter som passar just er grupp bäst. Materialet är helt kostnadsfritt för skolor och eftisar.

Förutom att eleverna under veckan får lära sig nyttiga kunskaper och färdigheter, fungerar materialet även utmärkt som ett verktyg för att skapa gruppanda. Äventyrsveckan är indelad i fem olika temadagar och materialet är utarbetat utgående från läroplanens kompetensområden. Vid varje aktivitet finns nämnt vilket kompetensområde aktiviteten stöder. Materialet är även anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets utveckling genom att beakta olika utvecklingsfaser inom åldersgrupperna och individens särdrag. I år har materialet dessutom uppdaterats och innehåller nu nya aktiviteter och alternativ!

Anmälan till kampanjen 2020 har nu stängt, men det går att bekanta sig med det elektroniska materialet nedan. Materialet postas till alla anmälda skolor i slutet av augusti.

Äventyrsveckan material:

Information om kampanjen på finska hittar du här. 

Välkommen med på äventyr!

För närmare uppgifter och svar på frågor kontakta Finlands Svenska Scouters kansli.