Uppföljning av verksamhet

Följ upp kårverksamheten

Att regelbundet följa upp kårens verksamhet är viktigt för att hålla koll på läget i kåren och få en överblick över hur verksamheten ser ut, vad som fungerar utmärkt och vad det eventuellt skulle vara lönt att utveckla  ännu lite mer.

Det finns olika verktyg för att följa upp kårens verksamhet och aktiviteter. Dessa  kan utnyttjas dels av  FiSSc och Finlands Scouter, dels av kåren själv för att utvärdera och utveckla sin verksamhet. Ett av de viktigaste uppföljningsverktygen är årsrapporten. 

Scoutingens utveckling följs upp i årsrapporten

Det lönar sig för kåren att systematiskt följa med den egna verksamheten och aktiviteten i de olika åldersgrupperna. På det sättet kan ni utveckla er verksamhet! SP-FS och FiSSc frågar årligen om kårens verksamhet i form av årsrapporten. Med årsrapportssvaren som grund utvecklar SP-FS och FiSSc scoutprogrammet och stödet till kårerna.

Besvara årsrapporten!

Årsrapporten ska besvaras i januari varje år. Kårchefen, uppdragschefen och programchefen fyller i varsin del av rapporten. Läs mera på Finlands Scouters sidor:  https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-hyvinvointi/vuosiseloste/  Där hittar du också stödblanketten till årsrapporten (vuosiselosteen tukilomake, finns tyvärr endast på finska) med åldersgruppsblanketter som du kan dela ut till åldersgruppernas ledare.

Den elektroniska blanketten öppnas 6.1.2020! Välj ”sidan på svenska” och fyll i era svar! För att underlätta det elektroniska ifyllandet har ni i årets sista kårpost fått en pappersversion av årsrapporten som ni kan fylla i under t.ex. ett ledarmöte.

Årsrapporten 2019 frågor (.pdf)

Planera och följ upp med  hjälp av åldersgruppsblanketterna

Dela i början av året ut åldersgruppsblanketterna från stödblanketten till årsrapporten (se ovan) till gruppernas ledare och be dem att under året följa med gruppens aktivitet och an efter fylla i blanketten. Ifyllda åldersgruppsblanketter underlättar ifyllandet av årsrapporten samtidigt som det ger övriga ledare en god inblick i respektive åldersgrupps verksamhet under året.

För in evenemang och aktiviteter i Kuksa

Att systematiskt föra in kårens evenemang, aktiviteter samt åldergsruppernas program i Kuksa (utfärder, hajker, vandringar, seglatser, läger, utdelade utmärkelsetecken mm.) gör ifyllandet av årsrapporten mycket lättare, eftersom en stor del statistik plockas direkt ur Kuksa.

Om ni i kåren har registrerat era evenemang i Kuksa och varit noga med att välja rätt kategori fylls uppgifterna automatiskt i den delen av årsrapporten och behöver inte korrigeras.

Ge respons på eller ställ frågor om årsrapporten

Om du vill ge respons på eller fråga någonting om årsrapporten kan du vända dig till koordinatorerna Frida Lundberg eller Andrea Hynynen (förnamn.efternamn(at)scout.fi) eller FS tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilunen (förnamn.efternamn(at)partio.fi).

Scoutpotentialen

I scoutpotentialen finns information om hur många scouter det finns per åldersgrupp jämfört med befolkningen överlag, enligt kommun och postnummer. Med hjälp av uppgifterna är det möjligt att undersöka i vilka områden det finns tillväxtpotential. Scoutpotentialen som bifogas här är från 2014. För nyare siffror kontakta kårstödskoordinator Andrea Hynynen.

Kårkortet

Kårkortet är ett viktigt hjälpmedel för både den enskilda scoutkåren och FiSSc samt Finlands Scouter. Kårkortet sammanställs på basen av svaren i årsrappporterna och statistik från Kuksa. Det publiceras en gång i året (mars-april) och ger en översikt av kårens verksamhet som gör det lättare för er att få en bild av hur det går just nu och hur kårens framtidsutsikter ser ut.

Genom att jämföra statistik från flera år går det att se trender och identifiera möjliga utvecklingsmål. Börjar det t.ex. vara dags att anhålla om utmärkelsetecken? Kårens ledare kan använda informationen till att utveckla verksamheten, satsa på att rekrytera nya medlemmar där det finns luckor, kanske prova på nya slags evenemang eller aktiviteter, eller helt enkelt klappa sig själva på axeln för att allt går som smort.

Det är en bra idé  att gå genom kårkortet tillsammans med kårens ledare eller i kårstyrelsen och tillsammans fundera på om det finns något man vill lägga extra fokus på. Det är ganska vanligt att en eller ett par personer fyller i årsrapporten och har överblick över helheten, men det är säkert en fördel om flera ledare delar den kunskapen. Då är det lättare att tillsammans utvärdera, få nya idéer, planera och utveckla. Det går också fint att titta på kårkortet med coacherna (om kåren  har sådana); de kan hjälpa att hitta bra metoder, material och annat nyttigt stöd. För FiSSc och FS är statistiken som finns i kårkortet och i årsrapporten viktig t.ex. då scoutprogrammet utvecklas och evenemang planeras.

Vad innehåller kårkortet?

Kårkortet innehåller information om fyra viktiga saker:

  1. kårens medlemsutveckling
  2. medlemsstatistik (ålders- och könsfördelningen bland kårmedlemmarna)
  3. verksamheten
  4. kåruppdrag och ledarnas utbildning

Vad bygger kårkortet på?

Uppgifterna i kårkortet är tagna från medlemsregistret Kuksa och årsrapporten som kåren själv fyller i. Därför är det viktigt att fylla i årsrapporten så noggrant som möjligt så att de slutsatser som dras och eventuella åtgärder som planeras i kåren och/eller i FiSSc bygger på rätta fakta.

Var finns kårkorten?

Kårkortet skickas per e-post till kårens chefstrio, vice kårchefen och kårsekreteraren mot slutet av våren (vanligtvis i maj). Kårkorten lagras i Jemma som är Finlands Scouters intranät för anställda, förtroendevalda, styrelsen och kår-, program- och uppdragscoacher. Om du inte har tillgång till Jemma går det också fint att be om kårens kårkort av coacherna eller från FiSSc-kansliet (kårstödskoordinatorn).

Hur ska kårkortet tolkas?

På undersidorna i menyn till vänster finns anvisningar för vad du kan läsa ut ur de olika delarna i kårkortet

Bilagor

scoutpotentialen_2014

Bild: Didrik Lundsten