Kåren växer

Växande kårer är välmående kårer! Det finns flera sätt för en kår att växa, man kan fylla existerande grupper, starta nya grupper, rekrytera nya ledare eller be vårdnadshavare med i verksamheten. Nedan hittar ni verktyg för att rekrytera, göra bättre och vara mera synliga!

Involvera vårdnadshavare

Har ni i kåren funderat på att involvera vårdnadshavare? De kan hjälpa er med alla möjliga större och mindre sysslor, vilket frigör kårens ledare så att ni kan satsa på att verkligen leda kårens verksamhet. Hur gör man? Vårdnadshavare nås lätt per e-post och det allra smidigaste är att skicka ut ett elektroniskt formulär med idéer på uppgifter som de kan hjälpa till med.  Ni hittar beskrivningar på uppgifter som vårdnadshavare kan hjälpa till med i dokumentet 'Involvera vårdnadshavare' - skicka gärna ut dessa i samband med formuläret.

Rekryteringsformuläret Kom med i verksamheten! kan delas ut till vårdnadshavare antingen per e-post eller printat på papper (tyvärr går det inte att fylla i pdf:en elektroniskt). Det är lätt för vårdnadshavarna att fylla i vad de kan göra, hur ofta de vill ställa upp och hur man bäst får kontakt med dem. Introdukstionsstigen för nya vuxna hjälper er att fundera på nästa steg, d.v.s. hur ni ska ta emot nya frivilliga i kåren så de trivs och vill stanna.

Ett tips är också att bjuda in vårdnadshavare på kårens evenemang redan i anmälningsskedet. Ofta skriver vi att evenemanget är för vargungar, äventyrsscouter o.s.v. men varför inte nämna också vårdnadshavarna? Speciellt vårdnadshavare som har scoutbakgrund kan bli ivriga på att delta!

Kolla även in dessa:

VU-7

Scoutprogrammet är för barn och unga i åldern 7-22 år men i de flesta kårer börjar vargungarna då de är 8 år gamla. Om det är svårt att fylla vargungegruppen, eller om kåren vill starta en ny vargungegrupp kan det vara en bra idé att ta in 7 åringar i varungeflocken. VU7 materialet vägleder er på vägen med 25 steg.

  • VU-7, 25 steg till en mer välmående kår

Ta vara på Lilla scoutveckan och Äventyrsveckan

Det finns flera kampanjer som kan hjälpa kåren att få med fler i scoutingen. Förskoleelever får under scoutveckan (i slutet av april) bekanta sig med scouting genom materialpaketet Lilla scoutveckan, medan för skolelever i årskurs 1-2 och eftisar erbjuds Äventyrsveckan. Aktiviteterna under Lilla Scoutveckan och Äventyrsveckan förverkligas i sin helhet av personalen i skolan, på eftis och på dagis, men kåren har möjlighet att besöka dem. Det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa barnens upplevelse av scouting och marknadsföra den egna kårens uppstart på hösten. Ett bra besök kan leda till ett fortsatt samarbete mellan kåren och förskolan eller skolan.

Rekrytera nya vuxna

Tips för vuxenrekrytering hittar ni här!

Kårens livskraft beror till stor del på hur många nya medlemmar kåren har möjlighet att ta med i verksamheten. Satsa alltså på nya medlemmar! De flesta kårer är vana vid att ta emot nya medlemmar i augusti men att utnyttja årets andra månader går också bra. Det är också mycket roligare på mötena om grupperna är tillräckligt stora.

Ta med din kompis på möte, en utfärd eller ett evenemang

Om det skett bortfall från gruppen är kompismöten en ypperlig lösning - scouterna kan t.ex. bjuda in sina kompisar till sådana evenemang de själva gillar mest. Bra tillfällen att ta med sin kompis till är t.ex. utfärder, åldersgruppsevenemang, halloween-, Alla hjärtansdagsfirande, Scoutveckan eller varför inte seglatser och vandringar? För ledarna underlättar det om man redan i verksamhetsplaneringen tänker på vilka tillfällen kunde vara sådana man vill bjuda in scouternas kompisar till. Tänk på roliga evenemang som ger en bra bild av vad scouting är då den är som bäst!

Om någon som inte känner scouting från tidigare deltar i ett roligt evenemang blir steget att delta på fler möten mycket mindre. Ifall ni har behov av fler vuxna i verksamheten kan ni  samtidigt bjuda in scouternas föräldrar.

Kompismöte

Kompismöten kan vara ett bra sätt att komplettera grupper med bortfall. Till ett kompismöte bjuder scouterna in sina egna kompisar. Tidpunkten och innehållet planeras i förhand tillsammans med scouterna i gruppen. När barnen vet att mötet kommer att bli roligt känns det kul för scouterna att också kunna bjuda in sina kompisar till mötet.

Berätta om ett evenemang eller ett kompismöte

I scouternas materialbank finns färdigt material som man kan använda under ett scoutevenemang eller under kompismöten.

I materialbanken i hittar du bl.a.

Med tanke på kårens tillväxt och utveckling är det bra att tillsammans göra upp målsättningar för kåren. Viktigt är också att med jämna mellanrum utvärdera verksamheten.

Hur livskraftig är din kår? Spela spelet Livskraftigt FiSSc och ta reda på hur det går för er kår!

Kårens strategidag

En strategidag finns till för kårens ledare! Det är ett tillfälle där hela ledargänget samlas för att fundera på kårens nuläge och framtid. Ledarna får chansen att tillsammans fundera på kårens målsättningar och framtid. Med hjälp av materialet kårens strategidag förverkligar ni lätt en dylik dag för kårens ledare. Materialet består av flera olika delar, ni kan fritt plocka ihop en för er kår lämplig helhet! Planen tar er smidigt igenom förberedelserna, genomförandet och utvärderingen.

Utveckla kåren

Välmående kårer utmärks av att hela kåren fungerar som ett team, kåren har tydliga mål med sin verksamhet och kåren har förenklat ledarrollerna så att det är tydligt vad var och en förväntas göra. Det finns fyra utmärkande drag för attraktiva kårer:

Ambitioner: Kåren har långsiktiga, uttalade och tydliga mål.
Laganda: Hela kåren fungerar som ett team!
Ledarskap: Ledarskapet är tydligt och fungerande och samlar kårens alla ledare. Ledningen fungerar som vägvisare och kåren arbetar kontinuerligt med att utbilda sina ledare.
Rutiner: Goda rutiner för den löpande verksamheten.

Utveckla kåren -materialet finns bland kårstödsverktygen som erbjuds till kårerna och som kan hjälpa kåren att hitta sina starka och svaga punkter och fundera på utvecklingsbehov.

Synlighet är viktigt för att locka med nya medlemmar och utveckla samarbeten. T.ex. kårens hemsidor och sociala medier är bra sätt att berätta om och visa upp kårens verksamhet. Se här för mera information och tips för kårens kommunikation.

Material

  • Lekfull karta för ledarrekrytering
  • 10 tips mot ledarbrist ger ledarkåren tankar om varifrån och hur man kan söka och hitta de nya frivilliga ledarna.
  • Introduktionsstig för vuxna ger tips om hur man välkomnar någon som inte varit med förr. Som ny vuxen är det viktigt att bli ordentligt introducerad till verksamheten, så att man blir motiverad att stanna kvar!
  • Rekrytering- och introduktionshandbok 2019 är ett infopaket som utarbetats som stöd till förtroendevalda inom förbundet men också lämpar sig till kårer som funderar på hur man kan hitta rätt personer till rätt uppdrag och få dem engagerade i verksamheten.

 

Bild: Lasse Roiha