Medlemsavgift

Genom att betala din medlemsavgift erhåller du rätten att delta i kårens, förbundets, distriktens och Finlands Scouters verksamhet. Utöver medlemsavgiften debiteras under året eventuella deltagaravgifter för evenemang.

Den medlemsavgift som scoutkårerna tar in av sina medlemmar innehåller också en andel som kåren betalar vidare till förbundet Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och centralorganisationen Finlands Scouter (FS) för flera olika stödfunktioner åt kåren och den enskilda scouten.

Alla scouter som är medlemmar i en svenskspråkig scoutkår i Finland är också automatiskt medlemmar i FiSSc, FS och medlemsförbunden WAGGGS och WOSM.

Medlemstyper

MEDLEMSTYP 1

  • Alla över 17 åriga medlemmar är av Medlemstyp 1
  • Oberoende av ålder är minst en medlem i varje familj av Medlemstyp 1
  • Medlemmar som under faktureringsåret fyller 17 år är av Medlemstyp 1

MEDLEMSTYP 2 (familjerabatt)

  • Då det på samma adress redan bor minst en medlem av Medlemstyp 1 (vuxen eller minderårig), kan under 17-åringar som är bosatta på samma adress, vara av medlemstyp 2.

MEDLEMSTYP 3 (4-6 årig familjescoutdelatagare)

  • 4-6 åringar som scoutar tillsammans med en vuxen scout (av Medlemstyp 1) betalar medlemsavgift enligt Medlemstyp 3.
  • 0-3-åringar betalar inte medlemsavgift. Deras försäkring är i kraft ifall deras förälder är medlem i scouterna och har betalat sin medlemsavgift. För dem gäller inga andra medlemsförmåner.
  • 7-åringar och äldre betalar normal medlemsavgift (Medlemstyp 1 eller Medlemstyp 2).

Befrielse från medlemsavgift

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska-, hälsorelaterade- eller sociala grunder. Medlemsavgiftsbefrielse är i första hand avsett för minderåriga barn. Befrielse från medlemsavgift kan ansökas årligen under tiden 1.11- 15.6.

Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlemsavgifter, inte kårens egen medlemsavgift. Om kåren anser att medlemmen också kan befrias från kårens medlemsavgift, måste kåren ta ett eget beslut gällande kåravgiften.

Kåren kan informera medlemmar och deras målsmän t.ex. i samband med medlemsavgiftsfaktureringen om möjligheten till medlemsavgiftsbefrielse. Med medlemsavgiftsbefrielse vill FiSSc möjliggöra scouting som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer.

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av vårdnadshavare till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via medlemsregistret Kuksa, med eget eller målsmans ScoutID.

I ansökan formuleras fritt varför man själv eller ens minderåriga barn behöver beviljas befriande från medlemsavgiften. I ansökan nämns även om familjen är kund inom socialtjänsten, om någon i familjen drabbats av långtidssjukdom eller arbetsoförmåga eller om man som ensamvårdare ansvarar allena för hobbyutgifterna.

FYLL I EN ANSÖKAN OM MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE

Vårdnadshavare som fakturabetalare

Om kåren fakturerar sin medlemsavgift via Kuksa kan vårdnadshavaren välja sig själv som fakturamottagare. Gå in i din målsmansprofil uppe i högra hörnet. Längst nere på sidan finns funktionen ”Målsman för”, välj här ”Ja”, vid valet för ”betala medlemsavgift”. Därefter kan vårdnadshavaren i sin egen profil välja om hen vill få fakturor per e-post eller till pappers.

e-faktura

18 år fyllda medlemmar och vårdnadshavare kan göra ett e-faktura-avtal med banken genom att använda sitt eget medlemsnummer eller målsmansnummer. Kuksa kan styra rätt fakturorna till vårdnadshavarens bank bara länkningen är gjord i Kuksa.

Bild: Esko Raikunen