Säkerhet på evenemang

Det är bra att på förhand fundera ut hur man ska agera då något oväntat (t.ex. en olycka) händer. Även mindre tillbud kan växa till kriser om man inte sköter informationen på rätt sätt. Eftersom alla kriser är olika är det omöjligt att ge en generell handlingsplan för hur man ska agera. Staben kan dock förbereda sig genom att i förväg göra upp om vem som sköter vad då en krissituation uppstår. Om man är förberedd och har tänkt igenom hur man agerar så fungerar det oftast bättre då olyckan väl är framme.

En mall för säkerhetsplan finns i materialbanken

Allmänna dokument som reglerar säkerhet kring scoutevenemang är:

Trygghet

Kom ihåg att säkerhet inte bara handlar om brandrisk och benbrott, utan också om välmående och mental trygghet. På alla evenemang, men framförallt på större evenemang med deltagare från olika kårer, där alla inte känner varandra och inte är bekanta med rutiner och traditioner, så är det viktigt att fundera på hur man kan förebygga att deltagare känner sig otrygga, ängsliga eller utanför.

Det kan vara bra att utse trygghetspersoner eller trakasseriombud eller liknande för evenemangen och i all planering fundera på hur man kan beakta trivseln. Vi rekommenderar att alla som innehar ledaruppdrag på lägret avlägger Tryggt tillsammans-utbildningen på förhand.

Läs mer om trygghet, planen för respektfullt beteende och Tryggt tillsammans.

Uppdragsbeskrivning för trakasseriombud på FiSSc-evenemang

Krisinformation

Vid större evenemang som t.ex. läger bör arrangörerna på förhand utse två myndiga personer som ansvarar för krisinformationen. Den ena personen sköter om den externa informationen och den andra den interna informationen.

Extern krisinformatör

Om det är möjligt får den som sköter informationen till media gärna vara professionell. Det underlättar arbetet både för medierna och för personen själv. Personen i fråga:

  • sköter om all extern information vid kris
  • ska också närvara när andra personer intervjuas
  • ansvarar bland annat för att minderåriga inte intervjuas i krissituationer
  • ansvarar för att ingen annan än den överenskomna personen ger uttalanden i krissituationer

Intern krisinformatör

Den interna krisinformatören:

  • ser till att kriskommunikationsplanen och säkerhetsplanen gås igenom med alla ledare på förhand
  • ser i första hand till att de ansvariga för evenemanget informeras
  • informerar i samråd med evenemangets ledning också andra vuxna ledare samt föräldrar
  • ser till att en krisgrupp tillsätts vid behov

Det är av största vikt är att ha korrekta kontaktuppgifter till både barn och föräldrar.