Drömkår – 2024

Kom med i programmet för tillväxt för kårer!

Efter flera år av pandemi har säkert kårens verksamhet gått på sparlåga. Det är helt okej att göra saker med måtta, men för dig som funderar på hur kårens verksamhet kan få en kickstart när när scoutverksamheten igen ske mera normalt, erbjuder förbundet en ny form av stöd – tillväxtträning för kåren! 

Drömkår24 är en onlinebaserad serie av workshops på ca 6 månader där vi jobbar med att skapa och genomföra en utvecklingsplan för just din kår. Vi jobbar utgående från kårens förutsättningar och de kårer som deltar bestämmer förstås själva ambitionsnivån. Det är också kåren som själva väljer vilken del av kåren som de vill jobba med. Som stöd finns medlemsutvecklingskoordinator Emma Portman och kårstödskoordinator Malin Lundström. 

Programmet består av 6 träffar för kårens chefstrio (eller tre andra eldsjälar från kåren). Vi hoppas att alla kårer som deltar har åtminstone 3 representanter med i programmet, eftersom ingen ska behöva jobba med utveckling ensam.  

Träffarnas innehåll

 1. 22 Februari 2024: Hej och välkommen! Gemensam diskussion om varför man valt att gå med i programmet. Nulägesanalys och kort statistik för kårerna.
 2. 21 Mars 2024: Drömanalys, målsättningar med stöd i kvalitetsverktyget
 3. 18 April 2024: Sätt era delmål med åtgärder och tidsschema
 4. 16 Maj 2024: Motivation och belöningar för att orka med det lilla extra
 5. Augusti 2024: Återträff och koll inför kårstarten på hösten (närmare datum kommer)
 6. Januari 2025: Återträff efter höstterminen och framtidsplaner för kåren. (närmare datum kommer)

Vad du får om du kommer med: 

 • En inspirationsboost i din kårs verksamhet och tillväxtarbete tillväxtprogrammet kräver en viss insats i under ett halvt år, men det kommer att bära frukt flera år fram i tiden.
 • Ett stödprogram som kommer vid precis rätt tillfälle  då ni kommer med nu i februari, kommer höststarten att bli bättre än någonsin förut .
 • En färdigt planerad och ledd helhet för din kårs ledarsemi/planeringshelg/kickoff i slutet av sommaren eller början av hösten. 
 • Programmet formas enligt deltagarnas behov och önskemål – ni får hjälp med att analysera er medlemsstatistik och identifiera åtgärder som passar just er situation. 
 • En känsla av att göra något gott –  att jobba för att flera ska kunna vara med i scouterna är ett botemedel för allt hemskt och ångestframkallande i dagens värld 

Bild: Fanny Aaltonen