Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen rs har sedan 1960 gjort betydeksefullt arbete för att säkra den finska scoutverksamhetens ekonomiska förutsättningar. Stiftelsens band till vårt lands näringsliv har sedan starten varit starka.

Stiftelsens uppgift är att stöda den finländska scoutverksamheten genom att bevilja understöd till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, som fungerar som centralorganisation för scouting i Finland.

Donationer som riktats till Scoutstiftelsen kanaliseras långsiktigt och tillförlitligt direkt till verksamhet för barn och unga och till utvecklandet av verksamheten. Genom att undertöda scouting via Scoutstiftelsen, understöder du scoutverksamhet nationellt. Man kan även stöda scouting regionalt och lokalt via distriktsorganisationerna eller via en scoutkår.

Scoutstiftelsen understöder centralorganisationen även genom att bevilja understöd och finansiering för projekt. Medel från t.ex. Kata Jouhkis fond används som understöd för scouters internationella utbildningar. Årets aktiva scoutledare – understödet delas ut åt två unga ledare för personlig scoututbildning.

Scoutstiftelsens kontor finns på Scoutstationen i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Scoutstationens info (09) 8865 1100
fax (09) 8865 1199

Kontaktperson:

Tommi Nyman, tf. ombud
+358 50 311 0919
förnamn.efternamn@partio.fi

Bild: Lisette Bäckman