Uppdragsnyckeln

Uppdragsnyckeln är ett redskap med hjälp av vilket man kan uppnå frivilliga uppdragets målsättningar. Uppdragsnyckeln består av tre faser som är indelade i flera delmoment. Varje delmoment är lika viktigt, fastän delmomentens omfattning varierar.

I uppdragsprocessen finns två perspektiv: uppdragsgivarens och uppdragstagarens. Båda parterna har likvärdiga rättigheter och skyldigheter vad gäller definierandet av uppdraget och dess förverkligande. Båda får även lära sig nya saker, motiveras och utvecklas i sin roll. Uppdragsgivaren har också sin egen uppdragsgivare, vars uppgift är att försäkra sig om att detta förverkligas för den egna uppdragstagaren.

Till näst presenteras uppdragets tre faser (stärka motivationen, stöda kompetensen och motivationen, anknyta till scoutingen) ur såväl uppdragstagarens som uppdragsgivarens synvinkel.

Stärka motivationen

Uppdragsgivare

Innan uppdraget börjar bör du analysera dina egna behov och de målsättningar du har för att uppnå dem. Tänk hur fint det skulle vara om det är många som vill ha uppdraget och du får intervjua dem!

I början av uppdraget lägger du grunden till uppdragstagarens kommande tid i uppdraget. Lyssna noggrant på vad uppdragstagaren vill göra och skräddarsy en passande helhet åt hen. Då du även firar den nya rekryteringen med gruppen, så möjliggör du en fin grogrund för uppdragstagarens kommande tidsperiod.

Stöda kompetensen och motivationen

Uppdragsgivare

Detta är uppdragets mest aktiva fas. Uppdragstagaren är nu mitt i sitt uppdrag. Din uppgift är att emellanåt uppmana hen att stanna upp och reflektera kring riktningen, samt att vid behov styra hen tillbaka mot de ursprungliga målsättningarna. På detta sätt försäkrar du dig om att uppdraget inte är för stort för uppdragstagaren och att hen inte blir utbränd. Din uppgift är också att följa med uppdragstagarens kompetens och utveckling samt diskutera om dessa områden med hen. Genom dessa handlingar stöder du uppdragstagarens motivation. Då motivationen är på topp, kan uppdragstagaren få storslagna resultat till stånd.

Uppdragstagaren funderar:

Oj, det finns så mycket roligt att göra att jag inte riktigt hinner med! Jag märkte dock snabbt att det var såhär det skulle gå och tog upp det med uppdragsgivaren. Hen gav mig rådet att dela med mig av uppgifterna till resten av gruppen och det kändes genast bättre. Jag är dessutom på väg på en kurs som jag är väldigt ivrig över. Alla uppdragets delar har inte varit lika intressanta och jag orkar inte alltid koncentrera mig på all e-post. Som tur är så finns det superbra typer i min grupp som sporrar mig vidare.”

Anknyta till scoutingen

Uppdragsgivare

I uppdragets sista fas koncentrerar man sig på att skapa en fin helhet av uppdraget. Själva uppdraget är färdigt men uppdragstagaren håller för tillfället på att besluta hur hen vill fortsätta. Det finns tre alternativ som alla är lika viktiga. Om du som uppdragsgivare har gjort ett gott och konsekvent arbete genom hela uppdraget är uppdragstagaren säkrare anknuten till scoutingen och ivrig över att få fortsätta med nästa uppdrag. Din uppgift är att hjälpa hen att fundera på vilken utmaning som skulle passa bäst.

Uppdragstagaren funderar:

Uppdraget avslutades och en tom känsla blev kvar. Mitt uppdrag var intressant men jag vill inte göra samma sak på nytt. Jag har funderat på nya uppdrag tillsammans med mina vänner. Det var bra att jag talade med min uppdragsgivare om motivationen under hela uppdragets gång. Det har lett till att jag nu bättre vet vad jag vill göra. Hen lovade också fungera som referens då jag söker arbete. Tillsammans gick vi igenom min kompetens och mina styrkor och även det var till hjälp inför nästa gång jag tänker söka nytt jobb. Det återstår att se om min kommande uppdragsgivare kan leda och stöda mig lika bra.”