Kårernas webbsidor

Det finns många olika företag som planerar och skapar webbsighter. Priset på tjänsterna varierar beroende på företag och på hur mycket service kåren önskar få. Service på svenska kan man få t.ex. av företagen Planeetta Internet, Iconset, iWebben, Webbhuset med flera. Faktureringen sker direkt till kåren.

För att ge så många kårer som möjlighet att ta i bruk användarvänliga webbsidor som följer scouternas grafiska profil har Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter tagit fram en sidmall i WordPress som kårerna kan använda för sina webbsidor.

Det nuvarande WordPress-temat har nått slutet på sin livscykel  och håller på och fasas ut. Stödet för sidorna upphör i mars 2022 och ersätts av en helt ny typ av lösning under våren 2021.

Temat är fortfarande tillgängligt för nedladdning fram till juni 2021 och t.ex. webbläsarkompatibilitet och säkerhetsuppdateringar görs fram till mars 2022. Läs mer här (på finska). Efter detta försvinner temat inte, men problem kan börja uppstå. Kårer som använder temat rekommenderar vi att flyttar över till en annan lösning.

Ny webbplatslösning för kårerna

Under våren 2021 kommer de Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter att erbjuda en ny webbplatslösning för kårerna. Lösningen är särskilt inriktad på kårer som vill ha en lättanvänd, snygg webbplats som följer scouternas grafiska profil. Den nya lösningen är utformad för att stödja kårens medlemsrekrytering och bl.a. kommunikationen mellan medlem och vårdnadshavare.

Webbsidornas egenskaper

  • Lätta att installera och använda
  • Centraliserade reparationer och utvecklingsarbete
  • Professionell och kvalitativ webbplats
  • Det grafiska utseende säkerställs genom valet av färger, logotyp och bildvärld
  • Kåren ansvarar för själv för webbplatsens innehåll
  • Webbplatsadress i formatet karensnamn.xxx.fi (underdomän).
  • Eget domän är möjligt, men bokning och årliga kostnader sköts då av kåren. Att lägga till domän till den nya webbplatsen kostar 200 euro (utöver de andra utgifterna).
  • Årspriset är endast 99 euro.

Avgiften täcker webbplatsen med dess serverutrymme, underdomän och underhåll. Omfattande instruktioner för att stödja användningen kommer att tillhandahållas. Driftstöd erbjuds också om det behövs.

Här kan du läsa mer om hur kåren kan få tillgång till den nya sidmallen (på finska)