En hobby för hela familjen

Familjescouting är scouting för barn under skolåldern och deras familjer. Varje barn under skolåldern deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel, en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar.

Målet med familjescoutingen är att kunna erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, och att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen. Familjescoutverksamheten är en möjlighet för vuxna att ha en hobby tillsammans med sina barn och att få träffa andra vuxna regelbundet.

 

Bild: Eeva Helle