Att tacka och belöna

Adventskalenderkampanjen är en gemensam satsning, där lyckanden bör firas och försäljare tackas. Det lönar sig att rikta belöningar till hela grupper eller patruller. Även enskilda försäljare kan belönas med då bör man beakta eventuella skatteföljder vid värdefulla gåvor.

Motivera försäljarna

Speciellt för de yngre försäljarna är eventuella priser och märken viktiga för att uppehålla motivation under den långa kampanjtiden. Därför är det viktigt att ni redan då ni ställer upp era mål för försäljningen även beaktar mindre delmål, som kan uppnås på vägen. Varje delmål som uppnås ger en tilläggsspurt för kårmedlemmarna att kämpa vidare. Uppnådda delmål är ypperliga tillfällen att gemensamt fira kårens satsningar redan under pågående kampanjtiden.

Försäljningspriserna är beskattningsbar intäkt

Den som betalar för ett pris bör oberoende av dess värde eller typ, anmäla uppgifter därom till Inkomstregistret. Den tidigare gränsen för anmälan priser värda mer än 100 euro, finns inte längre.

Tävlingspriser anmäls till inkomstregistrets endast om de är skattepliktig inkomst och prisen som fåtts har ett penningvärde. Värdet räknas på basen av det man skulle få om varan skulle säljas omgående.

Föremål utan något betydande bytesvärde, såsom pokaler, medaljer och vimplar, godispåsar och kaffepaket samt värdemässigt obetydliga priser i form av föremål som getts i reklamsyfte, såsom skärmmössor, behöver inte anmälas till inkomstregistret.

Om en separat tävlingsarrangör ger ett pris till vinnare, ska det skattepliktiga priset anmälas till inkomstregistret.

För mera information:

Adventskalenderförsäljningen är momsfri medelsanskaffning av en allmännyttig förening. Försäljningen kräver inget penninginsamlingstilstånd.

Pristävling 2022

Pristävlingen är ett sätt att uppmärksamma och sporra försäljarna! Ur ett hållbarhetsperspektiv är det dock inte ekologiskt att upprätthålla en tävling med ett flertal priskategorier på förbundsnivå. På nationell nivå har vi i år infört en lika gränser för tomtemärken. Detta för att det för försäljarna inte skall kännas orättvist att man i en scoutkår kan få tomtemärke för betydligt färre sålda kalendrar än t.ex. i den kår där vänner är medlemmar.

I år har vi därför sett över kategorierna i pristävlingen. Förutom tomtemärken (12, 50, 100 -sålda) delar FiSSc ut produktpriser i två katergorier (20- och 100 sålda).

Pristävlingen år 2022:

  • 12 sålda: Tomtemärke
  • 20 sålda: Vattenflaska (PartioScout tryck)
  • 50 sålda: Tomtemärke i silver
  • 100 sålda: Regnskydd för rinkka + tomtemärke i guld

För att sporra och uppmuntra medlemmarna att sälja adventskalenderar är ett gemensamt mål a och o. 
Om åldersgrupperna dessutom själv kan påverka och ge förslag till vad kåren skall
samla in medel för är det ännu lättare att sälja kalendrar för att uppnå målet. Egna traditioner,
där kårens toppsäljarpatrull eller alla försäljare uppmärksammas på julfesten är även uppskattade. Varför inte t.ex. införa en tradition med ett tårtkalas med adventskalendertema för att gemensamt fira kårens framgång på julfesten!