Vuxenrekryteringskampanj

Vuxenrekryteringskampanjen år 2020 ordnas i augusti och september, 22.8-6.9.2020.

 

När kåren är anmäld, gör till exempel såhär:

  • Börja planera vad just er kampanj ska handla om
  • Samarbeta med någon annan kår på orten 
  • Kickoff för säsongen på allmän plats eller med öppna dörrars dag på kårlokalen eller kårstugan, håll utkik för fler tips på Vuxenrekrysidan
  • Skapa ett Facebookevenemang för evenemanget 
  • Var i kontakt med kansliet om ni behöver hjälp med koordineringen, vi kommer ut till er för att hjälpa till! 
  • Sprid information om kampanjsidan

 

De kårer som anmält sig till kampanjen 2020 får följande:

  • Betald marknadsföring på Facebook (anmäl er kår till kampanjen och fyll i FB-evenemanget i anmälan – se till att Partio ocFiSSc är medarrangörer i evenemanget) 
  • Marknadsföringsmaterial (beställning för detta kommer senare) 
  • Kansliets stöd att koordinera och att vara på plats på ert evenemang

 

Bild: Markus Spiske på Unsplash