Dokument och anvisningar

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS) publicerar dokument, anvisningar och modellblanketter. Gemensamma nationella informationsdokumenten beskriver till vilka ändamål vi inom scouterna lagrar personuppgifter. På websidan www.partio.fi/tietosuoja hittas alltid de senaste versionerna av dokumenten. Version-uppdateringar dateras och förses med markeringar gällande ändringar som gjorts.

Nationella gemensamma informationsdokument

Informationsdokumenten (på finska) beskriver hur vi inom scouterna behandlar medlemmarnas, målsmännens, förtroendevaldas, kunders och personalens personuppgifter. Dokumenten är nationella och gemensamma för hela scoutfältet.

Verktyg och anvisningar för kåren

Finlands Scouter har producerat verktyg och anvisningar för kårerna som stöd för att upprätthålla ett gott dataskydd och -säkerhet.

Följande dokument finns tillgängliga på finska:

Kuksas dataskydd

Medlemsregistret Kuksa är scouternas gemensamma datasystem. Anvisningar för andvändningen av registret finns publicerade skilt.

Medlemmar, förtroendevalda och anställda som regelbundet behandlar personuppgifter i sitt uppdrag bör godkänna användarvillkoren för Kuksa. Med hjälp av en  anvisning för introduktion av användarvillkor för Kuksa och allmänna grunder för hantering av personuppgifter inom scouterna, kan en minderårig scoutledare tilldelas ett uppdrag med rättigheter i Kuksa. Anvisningen kan även användas för att allmänt behandla hantering av personuppgifter inom kåren.

Kuksa som register omfattar betydligt mera än enbart det som krävs för ett medlemsregister. Detta kräver att alla användare hanterar uppgifter varsamt och uppmärksammar och beaktar allmänna dataskyddsprinciper. En myndig användare ansvarar för att själv förstå och följa användarvillkoren. Anvisning nedan finns till för att hjälpa de minderåriga att förstå vad hantering av personuppgifter innefattar. För att en minderårig ska kunna få tillgång till personuppgifter i Kuksa, bör denna introduktion av rättigheter och skyldigheter genomföras med hen. Kåren ansvarar för att genomföra diskussionen och en myndig kårledare kryssar för utförd genomgång i Kuksa.

 

Utbildnings- och stödmaterial

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, FiSSc och distrikten utbildar förtroendevalda och kårer i dataskyddsfrågor. Utbildning får man genom att kontakta FS.

På finska: