Samarbete med församlingen

Finlands Scouters medlemsmöte godkände vid sitt möte 14.11.2020 en ny grundstadga och ett nytt scoutlöfte för scoutingen i Finland.  Scoutingens värderingar har inte förändrats i och med den uppdaterade grundstadgan, men scoutingens värdgrund har förtydligats: i scouterna kan alla vara med oberoende av åskådning.

Den nya grundstadgan och scoutlöftet orsakar inte förändringar till samarbete mellan en kår och församling. Det finns ett tydligt samförstånd på detta mellan kyrkan och scouterna. Ett nytt samarbetsavtal mellan Finlands Scouter och evangeliska-lutherska kyrkan i Finlands godkändes 23.1.2021. Ta del samarbetsavtalet. Kåren kan alltså ingå ett samarbete med en församling, men det är viktigt att båda parterna är överens om hur samarbete ser ut. Därför uppmuntrar vi starkt att kåren och församlingen gör upp ett samarbetsavtal. Det finns en avtalsmodell som ni kan använda er av (länk nedan). Avtalsmodellen har uppdaterats 2021 i samband med att det nya samarbetsavtalet mellan scouterna och kyrkan trädde i kraft.

Läs mera om scoutingens grundstadga och scoutlöftet här.  Grundstadgan drar upp linjerna för de principer som definierar scoutrörelsens målsättning och värdegrund och styr scoutrörelsens verksamhetsprinciper och metoder i Finland.

Läs mer om samarbete med församlingen på finska här.