Utveckla kåren

Även den mest välfungerande kåren har något som den kan utveckla och kanske bli ännu bättre på. Planering, rekrytering, utveckling och synlighet är A och O för att kåren ska må bra och kunna locka nya medlemmar.

Planera kårens verksamhet

Väl planerat är hälften gjort! För att kårens verksamhet ska löpa lönar det sig att planera verksamheten på förhand, tillsammans med kårens alla ledare.

Ledarna håller 1 gång/månad FKK. Där planeras kommande program för en månad/två månader framåt. Ledarweekend ordnas genast efter nyår och då planeras hela stommen för året. Under ledarweekenden planeras även våren i detalj. Under sommaren planeras höstens verksamhet noggrant. Det finns en ansvarsperson för varje evenemang som bestäms under ledarweekenden. Ibland slås FKK-möten ihop med ledarrekreationskvällar.” -Sjöscoutkåren Vikingarna-

Alla sätt att planera är bra! Viktigast är att kårens alla ledare är involverade och att ni känner att det fungerar för er. Här är några saker att tänka på då ni planerar kårens år:

  • Vilka är er kårs tyngdpunkter för året?
  • Fundera på vad som gör er kår livskraftig och vad ni kunde göra för att göra den ännu mera livskraftig.
  • Titta på Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) händelsekalender då ni planerar er egen verksamhet. Utnyttja de evenemang som FiSSc erbjuder och dubbelboka inte veckoslut i onödan!
  • Äventyrsveckan firas i skolorna vid skolstarten. Fundera på hur ni kan dra nytta av kampanjen i er egen medlemsrekrytering!
  • Fundera på om ni kan/vill starta upp en ny vargungeflock i januari.
  • Kolla upp era ledares utbildning och uppmuntra ledarna att anmäla sig till utbildningar som stöder deras uppdrag.
  • Hur syns ni på sociala medier? Vill ni synas? Instagram, Facebook, Twitter…- var?
  • Har ni en fungerande hemsida?
  • Planera veckomötena så att det alltid är två ledare på plats.

Kårens verksamhet fungerar smidigare om ledarna har överblick över årets viktigaste händelser, evenemang och deadlines och kan förbereda sig för vad som behöver göras. Därför har vi skapat en mall för kårens årscykel.

Vardagen och arbetsfördelningen i kårerna kan förstås se väldigt olika ut, medan vissa saker är lika för de flesta. Ledaruppdragen kan organiseras och fördelas på många olika sätt beroende på vilka traditioner, arbetssätt och ledarresurser det finns i kåren. Årscykeln påverkas också av om kåren håller ett årsmöte eller både vår- och höstmöte, om det är en sjöscoutkår o.s.v. De uppdrag och den ansvarsfördelning som presenteras i mallen är endast ett riktgivande förslag.

Planeringen utgår från Finlands Svenska Scouters händelsekalender så att evenemangen inte ska krocka med varandra.” -Scoutkåren Åfararna-

Kåren växer

Växande kårer är välmående kårer! Det finns flera sätt för en kår att växa, man kan fylla existerande grupper, starta nya grupper, rekrytera nya ledare eller be med föräldrar. Nedan hittar ni verktyg för att rekrytera, göra bättre och vara mera synliga!

Involvera föräldrar

Har ni i kåren funderat på att involvera föräldrar? Föräldrar kan hjälpa er med alla möjliga större och mindre sysslor, vilket frigör kårens ledare så att ni kan satsa på att verkligen leda kårens verksamhet. Hur gör man? Föräldrar nås lätt per e-post och det allra smidigaste är att skicka ut ett elektroniskt formulär med idéer på uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med. Formuläret kan se ut t.ex som modellen här (länken leder till en Google form, som du kan kopiera, editera och ändra så att det passar just din kår). Ni hittar beskrivningar på uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med i dokumentet 'Involvera föräldrar' - skicka gärna ut dessa i samband med formuläret.

Rekryteringsformuläret 'Föräldrar, KOM MED' kan delas ut till föräldrar antinger per e-post eller printat på papper (tyvärr går det inte att fylla i pdf:en elektroniskt). Det är lätt för föräldrarna att fylla i vad de kan göra, hur ofta de vill ställa upp och hur man bäst får kontakt med dem. Introdukstionsstigen för nya vuxna hjälper er att fundera på nästa steg, d.v.s. hur ni ska ta emot nya frivilliga i kåren så de trivs och vill stanna.

Ett tips är också att bjuda in föräldrar på kårens evenemang redan i anmälningsskedet. Ofta skriver vi att evenemanget är för vargungar, äventyrsscouter o.s.v. men varför inte nämna också föräldrarna? Speciellt föräldrar som har scoutbakgrund kan bli ivriga på att delta!

Kolla även in dessa:

VU-7

Scoutprogrammet är för barn och unga i åldern 7-22 år men i de flesta kårer börjar vargungarna då de är 8 år gamla. Om det är svårt att fylla vargungegruppen, eller om kåren vill starta en ny vargungegrupp kan det vara en bra idé att ta in 7 åringar i varungeflocken. VU7 materialet vägleder er på vägen med 25 steg.

  • VU-7, 25 steg till en mer välmående kår

Ta vara på Lilla scoutveckan och Äventyrsveckan

Det finns flera kampanjer som kan hjälpa kåren att få med fler i scoutingen. Förskoleelever får under scoutveckan (i slutet av april) bekanta sig med scouting genom materialpaketet Lilla scoutveckan, medan för skolelever i årskurs 1-2 och eftisar erbjuds Äventyrsveckan. Aktiviteterna under Lilla Scoutveckan och Äventyrsveckan förverkligas i sin helhet av personalen i skolan, på eftis och på dagis, men kåren har möjlighet att besöka dem. Det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa barnens upplevelse av scouting och marknadsföra den egna kårens uppstart på hösten. Ett bra besök kan leda till ett fortsatt samarbete mellan kåren och förskolan eller skolan.

Kårens livskraft beror till stor del på hur många nya medlemmar kåren har möjlighet att ta med i verksamheten. Satsa alltså på nya medlemmar! De flesta kårer är vana vid att ta emot nya medlemmar i augusti men att utnyttja årets andra månader går också bra. Det är också mycket roligare på mötena om grupperna är tillräckligt stora.

Ta med din kompis på möte, en utfärd eller ett evenemang

Om det skett bortfall från gruppen är kompismöten en ypperlig lösning - scouterna kan t.ex. bjuda in sina kompisar till sådana evenemang de själva gillar mest. Bra tillfällen att ta med sin kompis till är t.ex. utfärder, åldersgruppsevenemang, halloween-, Alla hjärtansdagsfirande, Scoutveckan eller varför inte seglatser och vandringar? För ledarna underlättar det om man redan i verksamhetsplaneringen tänker på vilka tillfällen kunde vara sådana man vill bjuda in scouternas kompisar till. Tänk på roliga evenemang som ger en bra bild av vad scouting är då den är som bäst!

Om någon som inte känner scouting från tidigare deltar i ett roligt evenemang blir steget att delta på fler möten mycket mindre. Ifall ni har behov av fler vuxna i verksamheten kan ni  samtidigt bjuda in scouternas föräldrar.

Kompismöte

Kompismöten kan vara ett bra sätt att komplettera grupper med bortfall. Till ett kompismöte bjuder scouterna in sina egna kompisar. Tidpunkten och innehållet planeras i förhand tillsammans med scouterna i gruppen. När barnen vet att mötet kommer att bli roligt känns det kul för scouterna att också kunna bjuda in sina kompisar till mötet.

Berätta om ett evenemang eller ett kompismöte

I scouternas materialbank finns färdigt material som man kan använda under ett scoutevenemang eller under kompismöten.

I materialbanken i hittar du bl.a.

Med tanke på kårens tillväxt och utveckling är det bra att tillsammans göra upp målsättningar för kåren. Viktigt är också att med jämna mellanrum utvärdera verksamheten.

Hur livskraftig är din kår? Spela spelet Livskraftigt FiSSc och ta reda på hur det går för er kår!

Kårens strategidag

En strategidag finns till för kårens ledare! Det är ett tillfälle där hela ledargänget samlas för att fundera på kårens nuläge och framtid. Ledarna får chansen att tillsammans fundera på kårens målsättningar och framtid. Med hjälp av materialet kårens strategidag förverkligar ni lätt en dylik dag för kårens ledare. Materialet består av flera olika delar, ni kan fritt plocka ihop en för er kår lämplig helhet! Planen tar er smidigt igenom förberedelserna, genomförandet och utvärderingen.

Utveckla kåren

Välmående kårer utmärks av att hela kåren fungerar som ett team, kåren har tydliga mål med sin verksamhet och kåren har förenklat ledarrollerna så att det är tydligt vad var och en förväntas göra. Det finns fyra utmärkande drag för attraktiva kårer:

Ambitioner: Kåren har långsiktiga, uttalade och tydliga mål.
Laganda: Hela kåren fungerar som ett team!
Ledarskap: Ledarskapet är tydligt och fungerande och samlar kårens alla ledare. Ledningen fungerar som vägvisare och kåren arbetar kontinuerligt med att utbilda sina ledare.
Rutiner: Goda rutiner för den löpande verksamheten.

Utveckla kåren -materialet finns bland kårstödsverktygen som erbjuds till kårerna och som kan hjälpa kåren att hitta sina starka och svaga punkter och fundera på utvecklingsbehov.

Synlighet är viktigt för att locka med nya medlemmar och utveckla samarbeten. T.ex. kårens hemsidor och sociala medier är bra sätt att berätta om och visa upp kårens verksamhet. Se här för mera information och tips för kårens kommunikation.

Material

Bild: Anna Enbuske