Scoutförsäkring

Säkerhet är inte bara regler och bestämmelser, en säker verksamhet är något som utgår ifrån var och en. Varje scout får då programmet framskrider en uppfattning om hur man ordnar säker och trygg verksamhet.

I scoutingens utbildningshelheter ingår skilda säkerhetsmoduler. Utbildningen säkerställer att varje scout med ledaruppdrag kan ordna en säker och trygg verksamhet.

I Finlands Scouters (FS) Säkerhetsföreskrifter ges klara instruktioner för hur man ordnar säker scoutverksamhet, hur man kan förebygga olyckor och hur man bör handla vid större och mindre olyckor. I säkerhetsföreskrifterna anges bl.a. hur många ledare som behövs vid olika typer av evenemang och vilken utbildning dessa ledare bör ha.

Läs mer om säkerhet i scoutverksamheten.

Scoutförsäkringen

FS har olycksfalls-, resenärs-, resegods- och reseansvarsförsäkring samt en ansvarsförsäkring för verksamheten i försäkringsbolaget LähiTapiola. Försäkringen är en andrahandsförsäkring och gäller för scouter som betalat medlemsavgiften, då de deltar i scoutverksamhet. För nya medlemmar är försäkringen i kraft till medlemsavgiftens förfallodag och avbryts om räkningen inte betalas inom utsatt tid.

  • Olycksfalls-, resenärs-, resegods- och reseansvarsförsäkringen: 353-4356413-6
  • Ansvarsförsäkring för verksamheten: 312-0652320-V
  • Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s FO-nummer är: 0202252-9 (behövs för skadeanmälan).

Smidigast görs en skadeanmälan via Lähitapiolas webbsida eller per telefon (09 453 3666, må-fre 8-16). Vid skadeanmälan behöver du kunna uppge följande uppgifter:

  • Försäkringstagare är Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (FO-nummer 0202252-9).
  • Ersättningssökandes uppgifter (namn och bankkontonummer för eventuell ersättning).
  • Kvitton för utgifter som uppkommit i och med skadan (spara kvitton och andra verifikat för vårdkostnader i ett års tid hos dig själv, vid behov kan försäkringsbolaget be om att få ta del om dokumenten).

För mera information om hur man gör en skadeanmälan kan man kontakta LähiTapiola (09 453 3666). Då en skada sker ansöker den skadade i första hand om ersättning från en eventuell egen försäkring.

Försäkringen gäller för scouter, som betalat medlemsavgiften, då de deltar i scoutverksamhet. Med scoutverksamhet avses verksamhet som förverkligas i enlighet med verksamhetsplanen eller annan verksamhet som kåren, FiSSc eller FS känner till.

  • Inom scoutverksamheten följs FS:s i kraft varande säkerhetsföreskrifter.
  • Scoutförsäkringen är alltid en andrahandsförsäkring då det gäller olycksfalls- och reseförsäkringar.
  • Då en olycka inträffat ansöker scouten alltid i första hand om ersättning från sin egen försäkring.
  • Vid ersättningsansökan bekräftar FS åt försäkringsbolaget huruvida olyckan skett inom ramen för scoutverksamhet.

Scoutförsäkringen gäller för kompisdeltagare då de prövar på scoutverksamheten. Med scoutverksamhet avses verksamhet som förverkligas i enlighet med verksamhetsplanen eller annan verksamhet som kåren, FiSSc eller centralorganisationen känner till.

Vid en eventuell olycka görs skadeanmälan som ovan nämnd, med försäkringsnummer 353-4658306-N.

Mera information

Läs mer om vem du kan kontakta i frågor gällande scoutföräkringen på Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry.

Frågor som gäller ersättningar riktas direkt till LähiTapiola.
Anvisningar finns även på adressen www.lahitapiola.fi/yritystenkorvauspalvelu.

Bild: Tom Sundström