Föreningen Navigator rf

s/y Navigator , finlandsvenska scouternas skolningsfartyg, ägs av Föreningen Navigator r.f.. Föreningens syfte är att hålla s/y Navigator i gott skick och ställa henne till de finlandssvenska scouternas förfogande varje sommar. Koordineringen av verksamheten sköts av Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) sjöråd.

Föreningen Navigator r.f.

s/y Navigator

s/y Navigator är en yawlriggad havskryssare, som fungerar som FiSSc:s skolningsfartyg. Varje sommar seglar hon skolningsseglatser med scouter ombord. Hon seglar i den finska skärgården, men också ut på öppnare vatten. Många hamnar kring Östersjön och t.o.m. Holland och Norge har besökts av s/y Navigator.

Besättningen på seglatserna består av en skeppare, en till två  vice-skeppare och ca 7 gastar. För att kunna delta i en seglats med s/y Navigator skall man vara minst 14 år och medlem i FiSSc.

s/y Navigators uppgift är att utbilda scouter i sjövett och ledarskap. Samtidigt innebär en seglats med henne ett verkligt äventyr, en känsla av gemenskap och många oförglömliga minnen!

Båten var i privat ägo år 1947 – 1980. År 1980 donerades s/y Navigator till Föreningen Navigator r.f. Föreningen Navigators syfte är att hålla s/y Navigator i gott skick och ställa henne till de finlandssvenska scouternas förfogande varje sommar. FiSSc:s sjöråd planerar seglatserna och marknadsför dem.

För kårer som vill boka Navigator för kårbruk fås närmare information från Föreningen Navigator som sköter bokningarna. Om man får problem med att hitta skeppare för dylika seglatser kan man ta kontakt med Föreningen Navigator eller med Sjörådet.

Om du har frågor och funderingar gällande s/y Navigator går det också bra att kontakta Scoutstationen.

 

Typ:   Yawl
Konstruktör: Jarl Lindblom
Byggd: 1947, Åbo båtvarf
Material: Furu på ek- och stålspant
Längd: 16,2 m
Bredd: 3,58 m
Djup: 2,3 m
Deplacement: 16 ton
Masthöjd: 19,15 m
Segelyta:Storsegel: 48 m2
Mesan: 9,5 m2
Fock: 18,5 m2
Klyvare: 24,5 m2

 

Riktgivande krav för befäl på s/y Navigator under skolningsseglatser

Skeppare

 • Medlem i en kår och i Finlands Svenska Scouter rf.
 • Innehar Finlands Scouters båtförarcertifikat för öppen sjö (högsjöcertifikat), alternativt för seglatser inomskärs Finlands Scouters båtförarcertifikat för skärgård (skärgårdscertifikat) och scoutledarfullmakt.
 • Seglingserfarenhet och – kunnande:
  • minst 80 dygn som besättningsmedlem samt av dessa minst 30 dygn som skeppare
 • Kännedom om Navigator:
  • minst 20 dygn som besättningsmedlem/vaktchef varav minst 7 dygn som viceskeppare
 • Avklarat praktiskt prov i ledarskap samt hantering och kunnande av farkosten arrangerat av Föreningen Navigator
 • Godkännande av Föreningen Navigators styrelse samt FiSSc sjöråd.

Prov för nya skeppare på s/y Navigator

Provet ordnas som en kort ( ca 2h) seglats med spejar eller explorerscouter som besättning.

Skepparskap
Man skall visa att man klarar ev att leda besättningen på ett sådant sätt att seglatsen fortlöper säkert och smidigt. Speciellt i hamnmanövrarna kan inte skepparen göra allt utan på en stor båt som Navigator.

Hantering
Man skall visa att man klarar av olika typer av hamnmanövrar och förtöjningar.

Kännedom
Man skall visa att man vet hurudan segelsättning som är passlig i olika väder. Därtill skall man visa att man vet hur olika system på båten fungerar samt att man hittar saker och ting på båten.

Oktober 2018
Finlands Svenska Scouter rf – Sjörådet
Föreningen Navigator rf

Viceskeppare

 • Medlem i en kår och i Finlands Svenska Scouter rf.
 • Innehar Finlands Scouters båtförarcertifikat för skärgård (skärgårdscertifikat)
 • Seglingserfarenhet:
  • minst 60 dygn som besättningsmedlem samt av dessa minst 15 dygn skeppare/vaktchef
  • baskunskaper om farkost

Skepparen och viceskepparen planerar gemensamt seglatsen: rutt, program etc.

Skepparen och viceskepparen funderar tillsammans ut hur arbetsfördelningen sköts.

Vaktchefer

Väljs bland den anmälda besättningen. Skepparen ombord rekryterar vaktchefer enligt eget omdöme. Vaktcheferna har inte i regel ansvar för planeringen av seglatsen.

Oktober 2018
Finlands Svenska Scouter rf – Sjörådet
Föreningen Navigator rf

Skepparhandbok 2019

Bild: Yvonne Sandström