Lägerchefens ansvar

Alla projekt, stora som små, behöver en eller några personer som leder projektet och ser till att det ros i land; fungerar som spindeln i nätet, håller i trådarna, och ser till välmåendet och orken hos de andra som medverkar i projektet.

För att lägerchefen/-cheferna själv ska orka och må bra så är det viktigt att göra upp en klar ansvarsfördelning och prata igenom vilka uppgifter som sköts av vem och vilka förväntningar som finns.

Områden som lägerchefen/-cheferna ansvarar för:

  • Lägerchefen/cheferna är tillsammans med den/de arrangerande kåren/kårerna (kårstyrelserna eller kårchefstriona om det är t.ex. ett samlägerprojekt) ansvarig för att rekrytera ledare till lägret.
  • Större ekonomiska frågor, som kostsamma aktiviteter eller talare samt möjligheter till sponsorering och eventuella samarbetspartners för lägret behöver kommas överens om tillsammans med styrelsen(-erna)/samarbetskårerna.
  • Helhetssynen på planeringen av lägret
  • Säkerhetsplan samt trygghets- och trivselfrågor
  • Myndighetsanmälningar
  • Avtal och ekonomihantering för projektet
  • Kommunikation: marknadsföring, informering, lägeranmälan till förbundet, kriskommunikation
  • Utvärdering.

Se evenemangschecklistan och säkerhetsföreskrifterna för konkretare råd.

Förslag på uppgiftsfördelning inom lägerchefstrion

Lägret kan med fördel ledas av en lägerchefstrio, istället för bara av en lägerchef, för att fördela ansvar och arbete på flera personer. Lägerchefstrion är huvudansvarig för planeringen av lägret.

Lägerchefens uppgift är att tillsammans med lägerprogramchefen och lägeruppdragschefen leda planering, förverkligande och utvärdering av lägret. Uppgiften handlar om att leda-, delegera- och koordinera.

Lägerchefens främsta ansvarsområde är administrationen och ledningen av lägerorganisationen.

Lägerprogramchefens uppgift: Lägerprogramchefen ansvarar för att lägerprogrammet blir en oförglömlig upplevelse för lägerdeltagarna. Till lägerupplevelsen hör häftigt program för alla åldersgrupper och förstås lägerklassiker så som lägerbål.

Lägeruppdragschefens uppgift: Lägeruppdragschefen ansvarar huvudsakligen för att ledarna på lägret skall ha ett lämpligt stort uppdrag, alla får möjlighet till ett uppdrag som intresserar den och lägrets resurser fördelas på ett effektivt och trivsamt sätt.