Medlemsregistret Kuksa

Scoutregistret Kuksa är scouternas gemensamma verktyg, som används bland annat för administration av medlemmar, evenemang och uppdrag. En nogrannare beskrivning över dess användning finns beskriven i registerbeskrivningen. Varje medlem och målsman  kan registrera sig i scouternas medlemsregister Kuksa och på så sätt sköta sina egna eller ett minderårigt barns scoutrelaterade ärenden. I Kuksa upprätthåller vi även ett register över utbildningar, utmärkelsetecken och åldersgruppernas utförda programaktiviteter. Via Kuksa kan även både kåren och förbundet fakturera medlemmar för t.ex. medlemsavgifter eller deltagaravgifter.

logga in i Kuksa     Registrera dig i Kuksa

Anvisningar och länkar

  1. Gå till adressen https://kuksa.partio.fi.
  2. Tryck på den svarta knappen längst ner i mitten "Registrering" / "Rekisteröinti".
  3. Fyll i ditt medlemsnummer eller målsmansnummer.
  4. Fyll i din e-postadress (måste vara samma som du/kåren skrivit in i registret).
  5. Kryssa i rutan för godkännande av villkoren.
  6. Tryck på "Fortsätt".
  7. Välj därefter ett sätt för hur du vill skapa ditt ScoutID. Du kan koppla ditt konto till ett Google-konto, Facebook-konto eller skapa ett ScoutID-konto. Välj det sätt som känns enklast för dig! Valde du att koppla ditt konto till Google eller Facebook - logga in med ditt redan existerande lösenord. Valde du att skapa ett ScoutID-konto (användarnamn + lösenord) anger du här användarnamn och lösenord för kontot.

Användarnamn: Vi rekommenderar fornamnefternamn
Lösenord: Bör bestå av minst 8 tecken varav minst en stor bokstav, en liten bokstav och en siffra.

Då systemet godkänt ditt användarnamn (det får inte finnas från tidigare) har du skapat ditt ScoutID. Gå tillbaka till sidan https://kuksa.partio.fi och logga in med ditt användarnamn och lösenord på framsidan. 

Kårernas kuksa – anvisningar

Bild: Peter Sjöholm