Medlemsregistret Kuksa

Scoutregistret Kuksa är scouternas gemensamma verktyg, som används bland annat för administration av medlemmar, evenemang och uppdrag. En nogrannare beskrivning över dess användning finns beskriven i registerbeskrivningen. Varje medlem och målsman  kan registrera sig i scouternas medlemsregister Kuksa och på så sätt sköta sina egna eller ett minderårigt barns scoutrelaterade ärenden. I Kuksa upprätthåller vi även ett register över utbildningar, utmärkelsetecken och åldersgruppernas utförda programaktiviteter. Via Kuksa kan även både kåren och förbundet fakturera medlemmar för t.ex. medlemsavgifter eller deltagaravgifter.

logga in i E-tjänsten     LOGGA IN I KUKSA      REGISTRERA DIG

Anvisningar och länkar

ScoutID – vad är det?

ScoutID är en identifieringstjänst för scouter. Med hjälp av ScoutID kan du logga in med samma login till de flesta tjänster som scouterna erbjuder. Du kan välja mellan att skapa ett eget login (ScoutID) eller koppla din identifiering till ett redan existerande Facebook eller Google konto. Login behövs bl.a. för att uppdatera medlemsuppgifter, anmälan till scoutevenemang och för Office 365 tjänster så som Outlook, Teams och OneDrive.

Användarvillkor

För registrering av ScoutID krävs medlemsnummer eller vårdnadshavarnummer och en e-postadress som uppgetts i medlemsuppgifterna. På så sätt förhindras icke behöriga registreringar.

Om du inte vet vilken e-postadress du uppgett för medlemsregistret, om den är felaktig eller saknas helt ta kontakt med scoutkårens medlemsregisteransvariga som kan uppdatera uppgiften åt dig.

Vid registrering bör du godkänna användarvillkoren (på finska) för tjänsten och vara medveten om innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Registreringsalternativ för ScoutID

  • Användarnamn/lösenord
  • Facebook
  • Google

ScoutID registreringen har begränsningar i en del användarmiljöer och med en del login alternativ. Se begränsningar här!

Registrering av ScoutID

För registrering av ditt ScoutID behöver du den e-postadress som kopplats till ditt medlemsnummer eller vårdnadshavarnummer.

Gör så här:

  1. Gå till adressen https://asiointi.partio.fi.
  2. Tryck på den blåa knappen längst ner i mitten ”Registrering” / ”Rekisteröinti”.
  3. Fyll i ditt medlemsnummer eller vårdnadshavarnummer.
  4. Fyll i din e-postadress (måste vara samma som du/kåren skrivit in i registret).
  5. Kryssa i rutan för godkännande av villkoren.
  6. Tryck på ”Fortsätt”.
  7. Välj därefter ett sätt för hur du vill skapa ditt ScoutID. Du kan koppla ditt konto till ett Google-konto, Facebook-konto eller skapa ett ScoutID-konto. Välj det sätt som känns enklast för dig! Valde du att koppla ditt konto till Google eller Facebook – logga in med ditt redan existerande lösenord. Valde du att skapa ett ScoutID-konto (användarnamn + lösenord) anger du här användarnamn och lösenord för kontot.

Användarnamn: Vi rekommenderar fornamnefternamn
Lösenord: Bör bestå av minst 8 tecken varav minst en stor bokstav, en liten bokstav och en siffra.

Då systemet godkänt ditt användarnamn (det får inte finnas från tidigare) har du skapat ditt ScoutID. Gå tillbaka till sidan https://asiointi.partio.fi och logga in med ditt användarnamn och lösenord på framsidan.

 

Kårernas kuksa – anvisningar

Bild: Peter Sjöholm