Scoutprogrammet-appen Kompassen

Kompassen är en mobilapplikation som används av scouter för att följa med vilka av scoutprogrammets aktiviteter de har gjort och hur de framskrider på sin scoutstig.

Aktuellt i kompassen

Utöver enskilda aktiviteter kan man nu i kompassen också markera aktivitetshelheter, dvs vargungarnas spår, äventyrsscouternas väderstreck och utmaningar, spejarscouternas etapper etc. Inom kort kommer man i kompassen också att kunna notera gjorda temamärken (t.ex. Pandamärket) och sigill (alltså märken man får då man kliver ur en åldersgrupp för att gå vidare till nästa.

Det går inte längre att markera gjorda aktiviteter och märken i Kuksa. Markeringar som tidigare har gjorts i Kuksa har flyttats över till Kompassen. 

Kompassen i korthet

I Kompassen kan scouten kryssa i vilken aktivitet hen har gjort. Märkningen skickas till scoutens gruppledare som godkänner markeringen. Aktiviteter kan märkas också som påbörjade och som favorit-aktiviteter.  Gruppledaren kan också själv lägga till aktiviteter åt alla scouter i gruppen eller åt en del av gruppens medlemmar, så Kompassen fungerar också i grupper där inte alla gruppmedlemmarna har en mobiltelefon.

Kompassen är en så kallad PWA-applikation (Progressive Web App), som fungerar i webbläsare men som har app-liknande egenskaper. Man kan till exempel ha kompassen som ikon på telefonens startsida.

Kompassen togs i bruk i april 2021 och vid årsskiftet 2021-22 ersatt Kompassen det uppföljningsverktyg i Kuksa som hittills använts för att anteckna scouternas gjorda aktiviteter.

För att få tillgång till kompassens alla funktioner bör man logga in med ScoutID på inloggningssidan som man hittar uppe i högra hörnet.

GÅ TILL KOMPASSEN

Kompassen-instruktioner

Se presentation från utbildning om kompassen 17.11.2022

Det här behöver göras i Kuksa innan Kompassen tas i bruk i gruppen:

  • Användningen av Kompassen baserar sig på den information om gruppen som finns i medlemsregistret Kuksa. Det är alltså viktigt att kolla att gruppen finns i Kuksa; att rätt personer har uppdraget som gruppens ledare, och att alla gruppens medlemmar finns med i gruppen i Kuksa.
  • För att scouten själv ska kunna kryssa i aktiviteter och följa med vilka aktiviteter hen gjort behöver hen logga in i appen med sitt ScoutID. För att få ett ScoutID krävs att scouten har en e-postadress i Kuksa. Ifall scouten inte har en egen e-postadress så kan ScoutID skapas med en e-postadress till vårdnadshavaren ifall denne har flera. En e-postadress kan inte finnas i flera olika personprofiler i Kuksa, så e-postadressen kan inte vara samma som vårdnadshavaren själv har antecknad i Kuksa.

Kompassen och Kuksa

Uppföljningen av gjorda aktiviteter och märken har flyttat från medlemsregistret Kuksa till Kompassen, så från och med början av 2022 markeras gjorda aktiviteter enbart i Kompassen. I fortsättningen är det också den information som finns i Kompassen som plockas in i årsrapporterna.

Aktivitetsmarkeringar i Kompassen flyttas alltså inte över till Kuksa. De aktiviteter och märken som tidigare markerats i Kuksa har flyttats över till Kompassen. De behöver alltså inte skrivas in i Kompassen igen för hand.

Kuksa används också i fortsättningen för att till exempel hantera information om grupperna, och det är från Kuksa som Kompassen tar informationen om grupperna. För att gruppledaren ska kunna använda Kompassen som det är tänkt så är det alltså viktigt att gruppens medlemmar och gruppledaren finns rätt inmatade i Kuksa.

Respons

Arbetet med att utveckla Kompassen fortsätter och fler egenskaper är på kommande i appen. Respons om Kompassen, utvecklingsförslag och anmälan om problem kans skickas till adressen kompassi@partio.fi.

 

För mer info om kompassen; se: