I min kår får alla tillräckligt med tack för sin insats

Att tacka är en enkel sak men som tyvärr ofta glöms bort. Här följer ett par tips på hur ni kan tacka varandra:

  • Säga tack genast. Panta inte på tacket, då glöms det bort. Ta för vana att säga tack åt arrangörerna och aktörerna genast efter evenemanget, mötet eller utflykten.
  • Ge beröm! Ta för vana att berömma öppet, offentligt och omedelbart. Ni kan till exempel på säsongavslutningen dela ut åt alla varsitt kort på vilket de skriver sitt namn. Sedan cirkulerar korten i gruppen och var och en skriver något positivt på varje kort. Olika slags vandringspris och egna sätt att fira att någon lyckats med något skapar en god anda.
  • Du glömmer väl inte att ge uppmärksamhet åt den tysta och försynta som inte gör något nummer av vad hen gör men som år efter år sköter saker i bakgrunden?
  • Det lönar sig att faktiskt satsa på att införa regelbundna handslagslagsdiskussioner i kåren. Mellanhandslaget är ett perfekt tillfälle att för en stund titta tillbaka, vara tacksam och fundera på vad som gick bra, vad som gick helt superbra och vad som nästa gång ska förbättras.
  • Utmärkelsetecknen är ett fint sätt att säga tack, ta vara på den möjligheten. Läs mer om scouternas utmärkelsetecken här.
  • Här kan du läsa mer om tack-kultur inom scoutingen.