Tryggt tillsammans

I scouterna respekterar vi varandra och handlar enligt det. I scoutverksamheten råder nolltolerans mot mobbning, diskriminering och osakligt beteende. Alla har rätt att känna sig trygga i sin hobby.

Tryggt tillsammans – anvisningar och utbildning

Tryggt tillsammans anvisningarna för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten. Tryggt tillsammans utbildningen är obligatorisk för alla kårens gruppledare oavsett ålder och för alla myndiga scouter.

Med trygghet och välbefinnande avses att barnens grundrättigheter och mänskliga rättigheter uppfylls. Med anvisningarna vill vi garantera att barns och ungas välbefinnande uppmärksammas i all scoutverksamhet och att de unga och vuxna som verkar inom scoutingen vet hur de med sin insats kan bidra till att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö.

Anvisningarna

Webbkursen Tryggt tillsammans riktar sig till alla grupp- och kårledare. Från och med hösten 2016 är webbkursen obligatorisk för alla kårens gruppledare och övriga myndiga kårledare. Syftet med webbkursen är att ge kårledarna en inblick i materialet som ingår i instruktionen för Tryggt tillsammans och ge kursdeltagarna kunskap om hur barn och ungas välbefinnande kan tryggas. Kursen belyser också vilka åtgärder kåren kan vidta vid eventuella fall av kränkande behandling.

Den som har uppdraget ’Trygghetsperson’ i Kuksa har rättigheter att se vilka i ens kår som har genomfört Tryggt Tillsammans och kontrollera vem som har ett giltigt intyg på kursen.

Ifall du inte genomfört kursen till slut (men tiden har gått ut), kan du be om ytterligare tid för att genomföra kursen av koulutus@partio.fi. Kursen bör gås om efter 5 år.
Du kan genomföra Tryggt tillsammans -utbildningen på nätet i ScoutMoodle.

 

Gör såhär:

  • Gå till http://moodle.partio.fi
  • Logga in med ditt ScoutID (Skapa ett ScoutID ifall du inte ännu har ett)
  • Välj "Tryggt tillsammans -utbildning" på Moodles första sida och registrera dig på kursen genom att trycka på "Registrera mig" -knappen.

Trygghetsperson i kåren

Varje kår har en eller flera utnämnda trygghetspersoner som du kan vända dig till då du upplever att du blivit bemött fel eller om du funderar på något som berör trygghet som du vill tala om i förtroende. Personen ansvarar för att stöda kårens medlemmar i frågor som berör Tryggt tillsammans -anvisningarna.

Läs mer om trygghetspersonen 

Tryggt tillsammans -materialet

Materialet och nätkursen för Tryggt tillsammans har utarbetats av

Kati Palsanen, socialarbetare, VTM
Kaisa Pasanen, socialarbetare, VTM
Jenna Ahlmark, läkare, LL
Jenna Honkanen, barnträdgårdslärare, KM
Jutta Huovinen, kommunikations-studerande

Plan för respektfullt beteende

Planen för respektfullt beteende tar upp hur vi inom scouterna talar med varandra, hur vi beter oss sakligt och hur vi kan bemöta varandra och vara scouter på bästa möjliga sätt. Planen stöder och ger tips kring förebyggande av och ingripande mot osakligt beteende och mobbning inom scoutingen.

Läs mer om planen för respektfullt beteende

Stödtjänster av utomstående

Ifall du känner att du vill tala med någon helt utomstående så finns det många olika tjänster som du kan använda. Det är möjligt att fråga frågor eller bara prata med sakkunniga vuxna i förtroende via chattar, genom att ringa till olika telefonnummer eller genom att komma överens om att mötas med någon.

Läs mer om stödtjänster av utomstående

Kanske du känner någon som du kan tipsa om dessa tjänster?

Bild: Anna Enbuske