Scouthögtider

Scouterna har egna högtider som firas under året.

Thinking Day (22.2)

Thinking Day firas den 22 februari till minne av scoutrörelsens grundare Lord Robert Baden-Powell och Lady Olave Baden-Powell. Den 22 februari är deras gemensamma födelsedag. Thinking Day firas i alla scoutländer. Det är vanligt att scouterna på Thinking Day samlar pengar för scoutverksamhet som äger rum i svåra förhållanden. Resurserna styrs till målländerna via Flickscouternas Världsförbunds Thinking Day Fund och Pojkscouternas Världsförbund Scout Universal Fund. Thinking Day är en högtidsdag för den internationella scoutrörelsen, en dag för scoutbroderskap och -systerskap.

Läs mer om Thinking Day

St. Görans dagen (23.4)

S:t Göran har valts till scouternas förebild, eftersom han liksom scouterna med Guds hjälp vill motarbeta det onda och hjälpa sin nästa. S:t Göransdagen infaller under scoutveckan. På St Göransdagen bär många scouter scoutdräkt i skolan eller på arbetsplatsen.

Scoutveckan (april)

Scoutveckan är en årligen återkommande vecka då scoutingen syns extra mycket. Scouteveckan ordnas alltid den veckan i april då St Göransdagen infaller, alltså kring den 23 april. Under scoutveckan syns scoutingen i skolorna. Scouterna ordnar också fester, parader och gudstjänster under scoutveckan. Under veckan kan man bära scoutdräkt t.ex. i skolan eller på arbetsplatsen.

Scouternas kyrkohelg (april)

Scouternas kyrkohelg firas under scoutveckan, på söndagen närmast St Göransdagen. Kåren eller regionen kan ordna en kyrkhelg. En nationell kyrkhelg ordnas också varje år av distrikten och FiSSc som turas om att ordna. Kyrkhelgens mål är att erbjuda andligt program samt att främja gemenskapskänslan.

Fredsdagen (21.9)

Den 21 september firas årligen den internationella fredsdagen i alla länder i världen. Avsikten med att scouterna firar den internationella fredsdagen är att få också de yngsta scouterna att komma ihåg vänner i när och fjärran.

Fredsdagens internationella webbplats.

Självständighetsdagen (6.12)

Enligt gammal tradition firas Finlands självständighetsdag den 6 december också i många kårer. Finlands självständighet 1917 betydde bland mycket annat det att scoutverksamheten igen tilläts i landet. Självständigheten kan firas på många sätt av scouterna. T.ex. genom att ordna fackeltåg till kyrkan eller hjälpa krigsveteranerna med att tända ljus vid hjältegravarna.

Bild: Osmo Timoharju