Bildstöd för scouting

FiSSc har i samarbete med Folkhälsans Center för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik sammanställt ett bildkommunikationsmaterial med scouttema. Bilderna kan användas för att tydliggöra mötesprogrammet eller t.ex. för att förtydliga dagsprogrammet under ett läger.

Bildstöd i materialbanken

FiSSc bildstöd: Lek

För vem?

Bilderna kan användas i grupper med medlemmar med eller utan särskilda behov, ifall ni i gruppen har personer som inte har stark språkförståelse, eller varför inte bara för att gå igenom mötesprogrammet alla tillsammans i början av mötet.

Varför?

De flesta människor lär sig allra bäst visuellt. Bildstöd hjälper inlärningen, koncentrationen och strukturerar verksamheten. Bilderna är bra att använda med alla barn i gruppen. Beskrivande bilder stöder alla barns inlärning men speciellt yngre eller flerspråkiga barn, barn i behov av extra stöd eller med koncentrationssvårigheter, barn med språkliga svårigheter eller barn med funktionsnedsättning kan ha extra stor nytta av materialet. Materialet gör även hela scoutmiljön mer kommunikativ och främjar barnens delaktighet i gruppen. Bildstöd kan även användas för att strukturera upp någonting som ska hända t.ex. i form av ett dags- eller veckoschema.

FiSSc bildstöd: Lägerbål

Hur använda bilderna?

Du kan använda bilderna på olika sätt, till exempel dessa:

  • Tydliggöra mötesprogrammet genom steg-för-steg bilder, bilderna placeras på bordet eller en vägg
  • Förtydliga dagsprogrammet under ett läger, mot ett träd eller en vägg
  • Pekprata med bilderna dvs. peka på bilderna samtidigt som du berättar någonting eller sjunger en sång
  • Använda dem som stöd i sånger t.ex. trampa på gasen
  • Visa bilderna på en pekplatta. Du kan ha bilderna elektroniskt som PDF eller ta ett foto på dem och peka på bilderna på pekplattan.

De flesta barn gillar bildstöd och hjälper även ledaren att strukturera verksamheten.

Det sammanställda scoutbildstödet är bara en liten del av möjliga bilder, på nätet finns öppna databaser med tusentals bilder som får användas för allmännyttigt bruk.

Bildbanker med öppen licens:

Pysselsidor med bilder steg-för-steg:

Receptsidor med bilder steg-för-steg:

  • https://www.recepten.se/blogg
  • Appen Matglad för smarttelefoner och surfplattor – Matlagningsinstruktioner i bild och lättläst text. Stöd för att göra upp ingrediens-/inköpslista, att hålla koll på tiden och i vilken ordning allt ska göras.

Knopinstruktioner med bilder steg-för-steg:

Material

Symbolerna i bildmaterialet är licensierade som ”Erkännande, Icke-Kommersiell, DelaLika”.

Symbolernas källor:

Papunets ritade bilder: Papunets bildbank www.papunet.net, Sclera-piktogram: www.sclera.be

ARASAAC-symboler: Sergio Palao för CATEDU (http://catedu.es/arasaac) och publicerade under Creative Commons licensen.

Symbolerna får inte säljas men gärna spridas i icke-kommersiellt syfte då licensen syns. En del av bilderna har ändrats eller kombinerats av Folkhälsans Center för kompletterande kommunikation och pedagogik. Förfrågningar gällande bilderna kan göras till dem.