Mångfald

Scouting är en hobby som är öppen för alla. Enligt scouternas grundstadga ska scoutverksamheten och beslutsfattandet inom scoutingen vara jämlikt. Det betyder att alla behandlas lika oberoende kön, hemort, språk, kultur, religion eller övertygelse.

Finlands Scouter (FS) och Finlands Svenska Scouter (FiSSc) arbetar kontinuerligt med att avlägsna hinder för att delta i verksamheten och för att sänka tröskeln för att komma med. I scouterna jobbar vi med att alla ska känna sig välkomna och trivas.

Piirros

Verktyg för mångfald och tillgänglighet

Scoutkompis

En scoutkompis fungerar som en vän, möjliggörare och ett stöd för ett barn i behov av särskilt stöd som vill börja i scouterna. Scoutkompisen deltar i den verksamhet som barnet deltar i och hjälper där det behövs. För tillfället fungerar scoutkompisprojektet i huvudstadsregionen.

Scoutkompisprojektet

Teckningar: Meeri Rasivirta