Mångfald

Scouting är en hobby som är öppen för alla. Enligt scouternas grundstadga ska scoutverksamheten och beslutsfattandet inom scoutingen vara jämlikt. Det betyder att alla behandlas lika oberoende kön, hemort, språk, kultur, religion eller övertygelse.

Piirros

Finlands Scouter (FS) och Finlands Svenska Scouter (FiSSc) arbetar kontinuerligt med att avlägsna hinder för att delta i verksamheten och för att sänka tröskeln för att komma med. I scouterna jobbar vi med att alla ska känna sig välkomna och trivas.

Läs mer om hur scouterna jobbar för mångfald och tillgänglighet.

 

 

 

 

Teckningar: Meeri Rasivirta