Feedbackövningar

När du ger en annan person feedback så är det som en gåva. En gåva av återkoppling, bekräftelse och uppmärksamhet. En gåva du ger med syfte att utveckla den andra personen och relationen mellan er. Därför bör din feedback vara gjord med omtanke och ges med den bästa av intentioner. För att feedbacken verkligen skall syfta till att utveckla den andra personen bör den också vara genomtänkt och nödvändig.

I en perfekt värld och grupp är det enkelt att ge feedback till en kompis, att själv få höra vad man gjort bra och vad det lönar sig att fundera extra på nästa gång. Samtidigt som man inte kan låta bli att le eftersom det är så roligt att höra om allt som gått bra och bolla med idéer om hur man kan utveckla sig själv att bli ännu bättre i olika situationer. I verkligheten kräver det här scenariot en del förarbete. På den här sidan har vi samlat ett par olika övningar du kan utgå ifrån när du ger feedback.

En shaka kan göras för att beskriva den allmänna fiilisen i ett team eller i en situation (funkar både i grupp och på tu man hand).

 • Tumme: "Jag ger tummen upp för att..."
 • Lillfinger: "Jag önskar att..."

Mellan två personer, som en kort och snabb feedbackdiskussion (båda ger en shaka åt varandra).

 • Tumme: “Jag ger tummen upp åt dig för att du gjorde XX så bra” 
 • Lillfinger: “Jag önskar att du imorgon gör XX
 •  
 •  
 • Tumme: Det här har fungerat bra
 • Pekfinger: Det här vill jag speciellt påpeka (kan vara positivt, negativt, neutralt)
 • Långfinger: Det här har inte fungerat så bra
 • Ringfinger: Detta var värdefullt för mig/det här har jag nytta av i framtiden
 • Lillfinger: Det här saknade jag eller skulle jag velat se mera av

Tre jag-budskap  
Om du ska ta upp ett svårt eller känsligt ämne i din feedback kan du använda en trestegsraket. 
Börja med att säga:

 1. "När du gör så här … "– Lägg fram fakta och gör klart att det är den andra som gör något som du vill ska förändras eller förbättras.
 2. Fortsätt med: "… upplever jag detta … "– Som gör dig medansvarig genom att din upplevelse är en del av problemet.
 3. Avsluta med: "Hur löser vi det …?" – Som visar att ni har ett gemensamt ansvar och chans att agera. 

Exempel: 
Per: "Marianne, det är en sak jag måste tala med dig om. När du avbryter dina kolleger medan de håller sina genomgångar, som du gjorde med Patrik morse, upplever jag att du inte respekterar den mötesordning som vi kommit överens om. Hur tycker du att vi ska lösa det?"

Källa: https://chef.se/tre-metoder-foer-baettre-feedback/ 

Källa: https://chef.se/tre-metoder-foer-baettre-feedback/ 

Positiv återkoppling till gruppen: 

 1. Förbered feedbacken genom att ta fram ett papper och penna till varje deltagare.
 2. Sätt deltagarna i en ring och lägg ut ett papper var framför varje deltagare.
 3. Varje deltagare skriver sitt namn högst upp på pappret, sedan roterar gruppen åt höger, så att deltagaren nu sitter vid en annan persons papper.
 4. Alla ska sedan skriva en kommentar på varje persons papper, en i taget, till exempel: “jag uppskattar dig för att du…” “jag tycker att du är bra på att…..” “jag gillar att du …..”
 5. När du har skrivit din kommentar så viker du pappret inåt, så att inte nästa person ser vad som står
 6. När alla har skrivit på allas papper, så får personen tillbaka sitt papper som nu är fyllt med massor av uppskattande, stärkande och positiva kommentarer.

Källa: https://www.utvecklingsbyran.nu/hur-du-utvecklar-din-grupp-genom-feedback/ 

 

Modellen är indelad i fyra rutor, som kan liknas vid fönster som vetter in mot samma rum. Rummet representerar dig själv och dina olika sidor. Vid grupputveckling representeras modellen i stället av gruppen som helhet. I standardmodellen är alla rutor eller fönster lika stora. 

 1. Öppna fältet: det som du vet om dig själv, som även andra känner till.
 2. Blinda fältet: det som är okänt för dig själv, men som andra känner till.
 3. Fasaden: det som du vet om dig själv, men som andra inte känner till.
 4. Okända fältet: det som är okänt för dig själv och som inte heller andra känner till. 

 De olika fälten kan ha olika storlek och proportion beroende på person och grupp. I nya grupper tenderar det öppna fältet att vara litet, eftersom mängden information som delas vanligtvis är relativt liten. Desto mer etablerad gruppen blir, desto större blir det öppna fältet. 

Källa: https://discanalys.com/johari-fonster/ 

Kom också ihåg att det under mellanhandslaget är en bra tidpunkt att ge feedback mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren.