Tillväxt

Växande kårer är välmående kårer! Det finns flera sätt för en kår att växa, man kan fylla existerande grupper, starta nya grupper, rekrytera nya ledare eller be vårdnadshavare med i verksamheten.

I menyn till vänster finns olika avsnitt med tips för tillväxt.