Tillväxt

Växande kårer är välmående kårer! Fler barn ska få uppleva scoutingen – äventyr, kompisar och en chans till personlig utveckling. När vi blir fler scouter i verksamheten blir det också enklare, roligare och helt enkelt bättre. Det finns många sätt för en kår att växa, här kan du läsa mera och inspireras hur din kår kan växa.

Det absolut viktigaste för tillväxt är att komma ihåg scoutandan!

  • Välkomna alla barn till mötet. Ha en rutin för hur ni börjar mötet och lek en lek i början för att alla barn ska känna sig sedda.
  • Uppmärksamma ledarna på att det är många nya och att de har ansvaret för att alla ska hjälpa dem att trivas och introducera dem till scoutingen.
  • Fokusera på namnlekar och lära känna-övningar när den nya patrullen kör i gång eller det kommer nya scouter i gruppen.
  • Dela in barnen i mindre grupper under möten, gärna 2&2 eller 3&3. Det är enklare att lära känna någon i en mindre grupp.
  • Berätta vad som ska hända på mötet. Dela ut terminsprogram i början av terminen där det tydligt framgår vad gruppen ska göra på mötet, var och när ni träffas. Att ha information skapar trygghet!
  • Alla vuxna behöver vara ledare som stöder och lyssnar på barnen. Var tydlig, lär känna dina scouter och håll dig lugn i alla situationer.
  • Ha roligt, det smittar av sig!

Engagera nya ledare i kåren

Scouter på en strand
Bild: Didrik Lundsten

För att fler barn och unga ska få uppleva scouting behöver vi bli ännu fler engagerade vuxna!

Sidorna för vuxenrekrytering är fyllda med tips på hur ni får igång en rekrytering av nya ledare, för att bli större och bättre.

Vuxenrekrytering

 

 

Handledning och material

Tillväxt kan kännas stort och knepigt. Just därför har förbundet tagit fram mycket material för att underlätta för kårerna. Om ni behöver stöd i ert arbete med tillväxt och utveckling är ni alltid välkomna att ta kontakt med kansliet.

Material och handledning

 

Hur gör andra? 

Wasa Fyrvaktare rekryterar sina nya ledare bland studerande i Vasa. Genom god kommunikation mellan kårer kan scouter fortsätta med scouting också under studietiden i Wasa Fyrvaktare. En lösning som båda parter vinner på. Läs mera om hur dom gör i Scoutmedia!

Wasa Fyrvaktare i Scoutmedia

Bild: Jockum Lundsten