Nytt program 2028

Scoutprogrammet förnyas under åren 2023-2027. Scoutprogrammet är scoutingens kärna, eftersom det är genom scoutprogrammet som vi strävar efter att nå scoutingens mål för fostran. Programmet baserar sig på scoutingens värderingar och ideal och stiger i svårighetsgrad från åldersgrupp till åldersgrupp.

Nytt program 2028

Målet med projektet är att uppdatera, aktualisera och förnya hela grunden för scoutfostran, scoutprogrammet och gruppledarskapet.

Scoutprogrammet förnyas stegvis; projektets tidtabell:

Projektet förverkligas som flera mindre delprojekt

  • År 2023-2024 koncentrerar vi oss på grunderna för scoutfostran, dvs målen för fostran och scoutfärdigheterna, samt på målgruppens ålder och åldersgrupperna.
  • År 2025-2026 förnyas själva scoutprogrammet
  • År 2027 uppdateras utbildningar, anvisningar och mallar samt stödmaterialet för åldersgruppsledarna.
  • Det förnyade scoutprogrammet är i bruk 1.1.2028 i hela Finland och ibruktagningen kulmineras på Finnjamboreen 2028

Följ med projektets gång

Du kan följa med projektets gång i scoutingens kommunikationskanaler som här på webbplatsen, i nyhetsbrev och i social media.

Mer om projektet kan du också läsa på finska på www.partio.fi på sidan Ohjelmauudistus 2028. Där hittar du också kontaktuppgifter till projektgruppen.