Möten och utfärder

Scouting består av äventyr och upplevelser; utmaningar som man möter tillsammans med en grupp kompisar; mångsidiga och lärorika aktiviteter som lär en allt från praktiska färdigheter till ledarskap och projekthantering. Men hur ser ramarna ut? När och var gör man scouting?

Möten

Under vår- och höstterminerna scoutar man mest på möten. Hur många och långa de är kan variera från scoutkår till scoutkår; men rätt allmänt är att grupperna har möten en gång i veckan och att mötena är 1-1,5 h långa. Mötena har man med en bekant grupp som i allmänhet består av jämnåriga och leds av en scout ur de äldre åldersgrupperna eller av en äldre ledare. De äldre åldersgrupperna (explorerscouter och roverscouter) har i allmänhet möten mer sällan i sina egna grupper, eftersom scouterna i de åldersgrupperna ofta fungerar som ledare för de yngre åldergsrupperna.

Mötesprogrammet handlar oftast om att testa på nya grejer och lära sig saker man inte kunde från förut samt bygga gruppanda och skapa gemenskapskänsla. Ämnena som tas upp på mötena kan vara allt från praktiska färdigheter som första hjälpen, orientering, eldslagning etc, via samhälleliga frågor kring påverkan, miljöfrågor och kultur, till diskussioner om värderingar och vänskap.

Utfärder

En viktig del av scoutingen är utfärderna; dagsutfärder i skogen; veckoslutsutfärder med övernattning utomhus (hajk) eller inomhus i en scoutstuga (förläggning), kortare och längre seglatser och vandringar och scoutårets höjdpunkt; lägren.

Gruppen som man drar på utfärd med kan variera från den närmaste kompisgruppen, via utfärder för hela åldersgruppen eller hela kåren, till utfärder och evenemang med scouter också från andra kårer, till exempel arrangerade av Finlands Svenska Scouter (FiSSc).

Hur ofta man far på utfärd varierar jättemycket från scoutkår till scoutkår.

Sjöverksamhet

Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) sjöverksamhet består av ett mångsidigt och utmanande program för scouter i alla åldrar, såväl på land som till sjöss. Sjöutbildningen, med tyngdpunkt på praktiska övningar, ger scouten möjligheter att utveckla sina färdigheter både som skeppare och som besättningsman.

Av Finlands ca 75 000 scouter är ca 9 000 sjöscouter. Sjöverksamheten finns i hela landet, såväl längs våra kuster som vid insjöarna.

Många kårer inom FiSSc har inriktat sig speciellt på sjöverksamhet och även förbundet, genom Sjörådet, erbjuder sjöverksamhet i form av kurser och tävlingar.

Sjöverksamheten finns till för hela förbundet och riktar sig till alla åldersgrupper. Dessutom ordnas skolningsseglatser varje sommar med förbundets skolningsbåt s/y Navigator.

Vad är scouting? – på teckenspråk

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia..

 

Läs mer:

Evenemang och tävlingar i scouterna

Scoutprogrammet för alla åldersgrupper

Sjöverksamhet i scouterna

Finlands svenska scouters händelsekalender 

Bild: Atte Kesti