Tips för tillväxt

Här hittar ni tips på tillväxt. Välj det sätt som passar bäst just er kår och om ni känner att ni behöver hjälp, kan ni vända er till antingen er coach, kårstödsgruppen, någon av kårstödskoordinatorerna på FiSSc:s kansli eller någon annan lämplig person.

Tipsen innehåller följande:

Att rekrytera vuxna
Att locka tillbaka gamla medlemmar
Specialisera er
Distansverksamhet
Omorganisera verksamheten
Gå igenom medlemsansökningarna
Evenemang som är öppna för alla
Delta i kampanjer
Öka motivationen
Bjud in kompisar
Scouting i samband med skoldagen
Aktivera ledare och före detta scouter
Mera utrymmen, större kårlokal
Satsa på marknadsföring och synlighet
Fyll på grupperna
Satsa på explorer- och roverscouterna
Våga leda
Grunda en ny scoutkår
Grunda en ny grupp
Expandera till ett nytt område
Nå en ny målgrupp
Ordna veckoverksamhet på ett nytt sätt


Att rekrytera vuxna

Det finns både material, tips och förslag på hur kåren kan rekrytera vuxna på Vuxenrekryteringssidan, så klicka vidare dit!

Att locka tillbaka gamla medlemmar

Många har varit scouter tidigare, men slutat. Det kan vara att orsaken till att en person slutade handlade om en mötestid som inte passade, förändring i livssituationen eller tidsbrist. De som har slutat kan dock fortsättningsvis tänka vara tankar om scouting och orsakerna till varför de slutade kanske inte gäller längre. Så nu förlorar inget på att fråga dem om de vill komma med igen!

Fundera lite i ledargänget på vem som varit med tidigare och om någon har deras kontaktuppgifter. En ännu bättre idé är att fråga dem som slutar om de kunde läggas med på en e-postlista för kårens vänner. Ett meddelande kunde skickas ut ett par gånger i året där kåren berättar om vad som är på gång och till vilka evenemang de som får meddelandet kunde komma med. Ni kan också göra inlägg i era lokala Facebook-grupper och på kårens egna sociala medier-kanaler och bjuda in tidigare medlemmar till kårens fest eller en dagsutfärd.

Specialisera er

Hur skulle det vara om er kår var känd för att just ni har sjöscouting i programmet, samarbetar med ortens gård med husdjur, har en vuxenpatrull eller ordnar häftiga vandringsresor utomlands?

Att specialisera sig kan locka med människor som blir förtjusta i just i ert sätt att förverkliga scouting. Kanske de är beredda att komma längre ifrån om verksamheten motiverar dem.

Kanske ni redan har specialiserat er, men inte har varit så bra på att berätta om det? Kolla upp avsnittet om att göra effektiv marknadsföring och kommunikation och börja göra väsen om er!

Om kåren ännu inte har något att specialisera sig i, kan ni ordna en vild brainstormingssession där ni kanske kommer på hurudan verksamhet som ni skulle kunna utmärka er för. Scouting går att göra på många sätt och ingen har kanske ens ännu kommit på det sätt som är just ert.

Distansverksamhet (t.ex. för dem som av en orsak eller annan är på olika orter)

Scouting är förstås bäst live. Men det är inte alltid möjligt att träffas på riktigt. Särskilt på glest befolkade områden kan explorer- och roverscouter bo långt borta från varandra. Kanske det dessutom finns så få av dem i en kår att det inte blir en hel grupp av dem. Då kan det hända att andra kårer i samma område lever med en liknande situation. Kanske ni kunde få ihop en grupp inom området? Om gruppens verksamhet mest sker på distans så gör det inget, trots att någon kanske flyttat till en studieort på annat håll.

Förutom att bo glest så kan förstås en fysisk skada eller en funktionsvariation leda till att distansscouting är det bästa alternativet då alla kan använda sig av digitala hjälpmedel.

Har er kår sådana grupper som skulle gynnas av att en del av verksamheten ordnades på distans? Hur skulle det vara om områdets roverscouter samlades varannan söndag på Teams eller Zoom eller på sin egen Minecraft- eller Discordserver och utöver det träffades en gång per termin på utfärder eller evenemang?

Det viktigaste är förstås att det finns rolig och intressant scouting för alla, inte det att det sker specifikt på kårlokalen!

Omorganisera administrationen

Ibland kan det vara så att den befintliga kårverksamheten har av en orsak eller annan nått sin vägs ände. Om ledarskaran är liten, kan kanske all energi gå till att sköta administrationen och ingen har tid att göra scouting. Eller kanske kåren har svällt till en organisation som har hand om många avdelningar, kårlokaler och bostadsområden, som inte längre är effektiv. Kanske kårens stadgar inte möjliggör att vissa personer kan komma med eller att det finns någon situation eller ett problem som kräver att det görs ändringar i administrationen.

Då kan en fungerande lösningar vara till exempel:

En flick- eller pojkkår ändras till en blandkår
Det här kräver en stadgeändring och ibland en uppdatering av kårens namn. När det är gjort är det bara att välkomna de nya medlemmarna!

Förena två kårer
Här finns mer information på temat (tills vidare endast på finska)

Dela upp en kår i två kårer
Ibland kan det vara vettigt att en kår delar upp sig i två kårer. Då kan man grunda en ny kår som en del av medlemmarna går med i och den gamla kåren fortsätter som tidigare. Ett annat alternativ är att avsluta den gamla kåren och grunda två nya.

Det kan vara att ni behöver komma på ett annat sätt än de sätt som är föreslagna här. Låt hur som helst inte administrationen vara i vägen för verksamheten, administrationen är också möjlig att ändra på!

Gå igenom medlemsansökningarna

Visste ni att Kuksa har en funktion genom vilken en person som är intresserad av scouting kan anmäla sig med genom kårsökningen? Medlemsregisteransvariga kan plocka med personen bland ansökningarna till en grupp, efter att först förstås varit i kontakt med hen. Varje år blir många som är intresserade av scouting kvar i medlemsansökningssystemet. Det är superviktigt att medlemsregisteransvariga eller någon annan kollar ansökningarna, då hen är inne i Kuksa. Och om någon har skickat in en ansökan, se då till att information om hen går till rätt åldersgruppsansvariga. Ha en tydlig plan på vem som tar kontakt med de intresserade och hur de kan få en plats i en lämplig grupp. Instruktioner på hur medlemsansökningarna hanteras finns här.

Förstås kan det också vara så att en person som gärna skulle komma med i scouterna inte hittar er. Ibland är just detta orsaken till att man inte kommer med i scouterna. Se till att synas på ert område. Sätt upp en skylt i fönstret på kårlokalen. Uppdatera era sociala medier-kanaler, skryt med er fantastiska verksamhet i områdets lokala Facebookgrupper och -evenemang. Och först och främst, ha alltid information om hur en intresserad kan komma med i scouterna, till hands och synligt framme.

Evenemang som är öppna för alla

Evenemang är ett roligt sätt att bekanta sig med kårens verksamhet och människor. Det kan vara ett lokalt evenemang eller kårens (eller kårernas, i samarbete) evenemang.

Här finns tips på olika slags evenemang att ordna. Trots att dessa tips finns under vuxenrekrytering, så går det ju bra att ordna och marknadsföra evenemang för människor i alla åldrar. Tänk också på att ni själva kanske har en mycket bättre idé för ett evenemang än de som nämns i tipsen!

Delta i kampanjer

FiSSc och Finlands Svenska Scouter ordnar många kampanjer som kårerna lätt kan delta i.

Lilla Äventyrsveckan når årligen en stor mängd barn som på hösten börjar i första klass. Läs mer om Lilla Scoutveckan här. 

Äventyrsveckan riktar sig till elever i årskurserna 1 och 2 och är ett ypperligt sätt att berätta om scouting på ortens skola.

Varje år ordnas också en nationell Vuxenrekryteringskampanj.

Följ med FiSSc:s och FS kommunikationskanaler för att hålla dig uppdaterad om de nyaste kampanjerna!

Öka motivationen för tillväxt

Det finns många orsaker till att jobba för tillväxt, men sanningen är den att var och en behöver hitta sin egen motivation till att göra det. Om en inte alls har funderat på varför tillväxt är viktigt, så kan åtgärderna kännas bara som tvångsgöromål som endast ökar på sakerna i ens to do-lista.

Personliga skäl till att jobba för tillväxt kan delas upp under tre huvudrubriker:

1. Finlands barn och unga

Vi som är aktiva inom scouting vet vad scouting ger. En grupp att vara en del av, pålitliga vuxna, någon att se upp till, vänner, tillfällen att överträffa sig själv, kunskaper för livet inom många områden, fritidssysselsättning, att lära sig nytt. De flesta av oss nickar då vi pratar om hur mycket scoutingen format oss som människor. Till det bättre.

Vi tycker det är viktigt att fler barn och unga kan komma med i scouterna och uppleva allt det som vi själva också fått uppleva. Även om någon är med i scouterna bara en liten stund, har hen ändå den stunden fått uppleva scoutingens påverkan. Scouting gör gott åt människor, så det är värt att jobba för att fler personer får ta del av världens bästa hobby.

2. Världen

I scouterna lär en sig att påverka, att ta reda på, att ta tag i saker, att skapa en lite bättre värld än hurudan den var innan. Världen behöver sannerligen lite hjälp på vägen. Vi fostrar barn och unga att bli vuxna som försöker korrigera de fel de upptäcker i sin omgivning. Världen behöver flera sådana här vuxna och sådana skapas inom scouterna. Låt oss med andra ord se till att vi fostrar en så stor skara av de människor som är redo att förändra världen.

3. Kårens välmående

Välmående kårer växer och växande kårer mår bra. I en växande kår finns det flera vuxna som delar på ansvaret och som ordnar verksamhet. Det finns också flera barn och unga som deltar i verksamheten, vilket är roligare för alla. Det här är egentligen rätt enkelt. I en växande kår kommer alla lite lättare undan och då finns det energi över till utveckling, fundering och att ha roligt.

Läs mer om varför tillväxt här. 

Bjud in kompisar

Tänk om varje scout skulle be med en kompis att börja scouterna. Medlemsantalet skulle fördubblas!

Att bjuda in kompisarna är ett av de roligaste och mest effektiva sätten att arbeta för tillväxt. Skapa en vana kring följande grejer:

 • Bjud med era kompisar till något evenemang eller en utfärd
 • Ordna ett kompismöte
 • Gör en övning i ledargänget: var och en skickar med det samma ett meddelande till en kompis och bjuder med hen till t.ex. ledarnas lägerbål. Testa hur många kompisar ni kan få ihop på en kvart!
 • Då ni rekryterar vuxna, uppmuntra de nya att komma med tillsammans med en kompis. Det är så mycket roligare att börja en ny hobby tillsammans med en vän!

Scouting i samband med skoldagen

Scoutverksamhet som ordnas i samband med skoldagen kan nå många sådana barn som annars kanske inte skulle hitta till scouterna. Enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska varje barn garanteras en hobby som ordnas genast efter skoldagen (i praktiken på eftermiddagen) i skolans utrymmen. Scouterna är självklart med i att förverkliga det här.

Vi letar nu efter kårer som är villiga att pilotera scouting i samband med skoldagen så fort det är möjligt med tanke på coronasituationen.

Det finns två pilotmodeller:

 1. En scoutklubb som ordnas genast efter skoldagen. Den här modellen kräver inte medlemskap i scouterna.
 2. Scoutverksamhet som kårerna vanligtvis ordnar, men direkt efter skoldagen. I den här modellen bör deltagarna bli medlemmar i kåren och deltar då också i kårens åldersgruppsverksamhet.

Mera information om scouting i samband med skoldagen finns här.

Aktivera ledare och före detta scouter

De flesta kårer har många vuxna medlemmar, tidigare medlemmar eller närstående till medlemmar som saknar uppdrag eller en uppgift i kåren. Någon av de här personerna kunde vara redo att ta sig an ett uppdrag eller hjälpa till ibland. Satsa en liten stund på att leta upp de här typerna och på att skapa en atmosfär där de kunde komma med i!

De här människorna kan exempelvis vara:

 • tidigare aktiva ledare
 • sådana som varit gruppledare eller aktiva som unga som under tonåren eller studietiden fallit bort ur verksamheten
 • familjemedlemmar och vänner till aktiva ledare och scouter som har sett scouting på nära håll via sina närmaste

Vad kan ni göra?

 • Bjud med personerna till något evenemang. Det kan vara till ett talko, en vårgrillning, ett kvällsbål, ett läger (på besöksdagen eller till själva lägret), en fest, att följa på social media, till understödsföreningen, till kårens verksamhet.
 • Erbjud konkreta möjligheter att hjälpa till. ”Skulle du kunna komma med till vårt respresentationstält under Jakobs dagarna?” är lättare att svara på än det mer otydliga ”du är välkommen med när som helst”.
 • Fokusera på att skapa fiilis och en atmosfär där det är kul att vara med! Vem skulle inte vilja vara med i en chill, scoutig kvällsaktivitet (där ingen behöver känna sig som en utomstående observatör)!
 • Gör det enkelt att följa kårens händelser och fiilis. Berätta i era social media-kanaler var ni gör och vad ni planerar och bjud in folk på både ett allmänt plan och ett personligt plan.
 • ANTA INTE för en annan persons del. Om Hanna för 10 år sedan hade hade det stressigt och hon då inte hade tid för scouting, kan situationen ha förändrats nu. Om Markus slutade scouterna som 14-åring kan han nu som 19-åring tänka på ett helt annat sätt. Om Henrik under småbarnsåren med sina tvillingar inte orkade med sitt ansvarsfulla uppdrag, kanske han nu vill komma med igen, tillsammans med barnen.
 • Fråga om folk vill komma med. Människor kommer, då vi ber dem.

Mera utrymmen, större kårlokal

Ibland kan en ny grupp kanske inte kan startas upp för att det inte finns lediga tider på kårlokalen. Ge inte upp för det!

Det allra enklaste: Går det att skapa mer tid på kårlokalen genom att justera mötestiderna (tider då möten börjar och hur länge de pågår). Vissa kårer kan ha skapat ett system där de första och sista 30 minuterna av mötena är på varandra så att alla möten börjar utomhus.

Om ovanstående inte är möjligt, det näst enklaste: Kunde kårlokalen förstoras genom att få tillgång till ett eller flera rum? Har den som erbjuder utrymmet möjligtvis andra utrymmen som kåren kunde få använda?

Om inget av ovanstående fungerar, kan ni hitta en ny kårlokal? (Svar: ja, det kan ni!)

 • Ta kontakt med FiSSc:s kårstödskoordinator eller någon annan anställd på kansliet samt med er kårcoach, kanske de kan hjälpa till.
 • Var aktiva och utse en ansvarsperson att föra kårlokalärendet vidare.
 • Ni kan få hjälp av kårens understödsförening, scouternas vårdnadshavare, äldre ledare eller andra vuxna i området. Berätta öppet att ni letar efter en ny lokal för verksamheten och be om hjälp, tips och idéer. Någon känner alltid någon.
 • Var inte för kräsna. T.ex. ett klassrum i en skola kan fungera som tilläggskårlokal. Huvudsaken är att barnen har ett ställe där de kan hålla på med scouting.
 • Kårmedlemmarna och kårcoacherna som känner till området kan göra upp en lista på utrymmen som kunde fungera. Kanske någon har kontakter till sådana aktörer som känner någon som känner någon. Sådana här aktörer kan vara disponentbyråer, daghem, lekparker, husbolag och bostadsområdesaktiva eller -föreningar.
 • Då listan är gjord, kom överens om arbetsfördelningen. Kanslipersonalen kan hjälpa till med samtal som behöver göras under kontorstid eller med nya idéer och kontakter. Kom dock ihåg att kåren har bäst koll på sitt eget område.
 • Ta aktivt kontakt med olika personer och aktörer! Något kommer att dyka upp.

Några ord om finansieringen. Vissa kårlokaler behöver kåren betala hyra för. Skulle ett bakgrundssamfund kunna vara till hjälp? Eller understödsföreningen? Kan ni själva samla pengar på något sätt? Kan ni höja kårens medlemsavgift lite och täcka hyran med den inkomsten?

Ta med personer med invandrarbakgrund

Först några sanningar, innan vi generaliserar: Invandrare är inte en enhetlig grupp människor som alla fungerar på samma sätt. Även den här gruppen människor består av individer med mycket olika bakgrund. Språkkunskaper, erfarenheter av medborgerliga aktiviteter (jepp, scouting är det också), övriga erfarenheter eller förväntningar på scouting samt många andra saker påverkar om en person söker sig till scouterna.

Hur fint skulle det inte vara om det fanns en lika stor mångfald bland kårens medlemmar som bland befolkningen som bor i området? Tills vidare är det inte så, men det här kan vi tillsammans skapa förändring i.

Personer med invandrarbakgrund rekryteras på precis samma sätt som alla andra. Fäst hur som helst uppmärksamhet vid följande punkter:

 • Bjud speciellt in de grupper som vi inte når så enkelt. Prata med dem, närma dig och önska dem välkomna.
 • Tänk på att det inte finns en förutsättning att kunna svenska för att komma med. Berätta med hjälp av bilder och genom att visa vad ni gör i scouterna.
 • Scouting i samband med skoldagen, familjescouting eller samarbete med en invandrarförening på området kan vara sätt att nå personer vi annars kanske inte når.
 • Förbered er på att berätta både om verksamheten och om scoutingens bakgrund. Var också beredd på att ställa frågor och att diskutera. Genom att göra tillsammans, finner ni lösningarna.

Tips på mångkulturell verksamhet i scouterna (på finska)

Scouting på olika språk

Satsa på marknadsföring och synlighet

Genom att satsa på marknadsföring och synlighet är det lätt att förbättra att

 1. nya människor kommer på att de vill vara med i scouterna
 2. nya människor vet att scouting finns och var de kan gå med
 3. nya människor hittar en kanal att komma med i scouterna

Alla dessa steg måste på något sätt lösas.

Läs mera om kommunikation och marknadsföring på Kåradministrationssidan.

Fyll på grupperna

Att fylla på grupperna är ett av de mest enkla sätten att få med nya barn i kårens verksamhet. Kavla upp ärmarna och fyll grupperna! Gör det här gärna kontinuerligt hela tiden, för då behöver ni inte ordna väldiga rekryteringskampanjer särskilt ofta.

Även om det ibland känns så, så är grupperna sällan helt fulla. Förstås finns det de grupper som är det och det lönar sig självklart inte att öka medlemsantalet på bekostnad av ledarnas tålamod eller barnens säkerhet.

Det lättaste sättet att fylla grupperna är att be scouterna själva bjuda med sina kompisar att bekanta sig med scouting. Som vi alla vet så är det roligare att komma med i en ny hobby om den nya redan känner en eller flera som är det och har lite kunskap om vad som komma skall. När kompisarna är marinerade exempelvis med ett roligt kompismöte eller ett häftigt scoutevenemang är steget att komma med en andra gång kortare. Därefter är fiskarna så att säga på kroken.

Gör till exempel såhär:

 1. Red ut situationen med kårens grupper. I vilka grupper finns det plats för nya barn eller unga?
 2. Fundera tillsammans med gruppledarna hur grupperna på bästa sätt kunde fyllas. Ni hittar tips nedan.
 3. Kom överens om vem som gör vad och sedan är det bara att sätta igång!

Ett sätt att fylla grupperna är att ordna ett kompismöte, att be scouterna bjuda in sina kompisar att bekanta sig med scouting på en utfärd eller ett läger eller att skriva ett meddelande till vårdnadshavarna per e-post, på kårens Facebook-sida eller hemsida. Rekryteringsannonsen kan se ut såhär:

”Vargungeflocken som börjar sin verksamhet i början på september har ännu plats för de snabbaste barnen som är födda år 2011! Fyll i här hur de kommer med i verksamheten.
Det finns alltid småsyskon, grannar och kompisar som är intresserade.

Satsa på explorer- och roverscouterna

I många kårer finns det gott om vargungar. Så småningom minskar åldersgrupperna och de som är kvar i vuxen ålder är endast några få som försöker hålla verksamheten igång. Vuxenrekrytering är förstås viktigt, men det är självklart att ju fler som flyttas upp i åldersgrupperna, desto fler stannar i scouterna och det finns fler vuxna kvar i framtiden. Att satsa på explorer- och roverscoutverksamheten ger endast positiv utdelning – mer bra verksamhet och fler ledarresurser i kåren på rätt kort sikt.

 • Fungerande och bra verksamhet. Intressant, rolig och lämpligt utmanade verksamhet som deltagarna får göra i ett bra gäng är förstås alltid A och O.
 • Se till att det finns bra och utbildade lotsar som håller i verksamheten.
 • Rekrytera nya medlemmar även till de här åldersgrupperna. Om varje scout tar med sig en kompis dubblas antalet!
 • Det finns inget magiskt tipsverktyg för detta. Allt har sin början i ett gäng som har inspiration som sedan vidgar sig. Alla vill vara med i ett inspirerande och växande gäng som på riktigt är öppet för nya ansikten. Att komma med i den här positiva spiralen är en lottovinst!

Våga leda

Tillväxt är lättast då det inte handlar om en samling tricks som känns som överflödig belastning. Tillväxtarbete fungerar bäst då den bakas in i kårens verksamhetskultur. I praktiken innebär det här att alla funderar lite på rekrytering hela tiden. Då droppar det in nya vuxna i en jämn takt och det är självklart vad som händer när de kommer och på vems ansvar det är att ta hand om dem. Att fylla grupperna varje år behöver inte heller vara en stor grej då det är rutin på det. Det här gäller förstås alla slags tillväxtarbete. Tillväxt är en sinnesstämning.

Att förverkliga ovanstående kan innebära en förändring i verksamhetskulturen. Då behövs ett målinriktat och visionärt ledarskap. Det finns alltid människor som inte finner sig i förändring eller tillväxt eller utveckling, men låt inte det stå som hinder. Genom öppen diskussion, motiveringar och ett tydligt ledarskap kommer det att fungera. Om ni behöver stöd för förändringsledarskap, kan ni vara i kontakt med t.ex. kårcoachen!

Grunda en ny scoutkår

På vissa områden är efterfrågan på scouting så stort att det lönar sig att grunda en ny kår. Eller kanske finns det ett gäng som vill skapa sina egna traditioner och verksamhetssätt. Eller kanske en avdelning i kåren blir så självständig att det blir vettigt att grunda en egen kår för den. Det finns många orsaker för att grunda en ny scoutkår och inget av dem ska stå som hinder för att göra det.

En ny kår behöver:

 • Vuxna (eller en rekrytereingsspurt)
 • Engagemang och en lust att göra saker
 • Lite byråkrati
 • Stöd för att få igång verksamheten

Här finns en del information om hur ni kan påbörja processen att grunda en ny scoutkår.

Ni får självklart hjälp från FiSSc:s kansli i grundadet av en scoutkår! Var i kontakt redan från första början. Kontakta kansliet även för att verksamheten kan kallas scouting först då kåren är medlem i FiSSc och därmed en del av den internationella scoutgemenskapen.

Ta också kontakt med kansliet om du har funderingar på var det på din hemort finns efterfrågan för scouting.

Grunda en ny grupp

Att grunda en ny grupp varje höst och gärna även varje vår är ett fantastiskt sätt att ta hand om kårens livskraft.

Formeln är enkel. Ett par akelor + nya vargungar + en mötestid i kårlokalen. (Ändra formeln så att den motsvarar den åldersgrupp du vill grunda).

Den första delen, gruppledarna, är oftast den svåraste biten. Kom överens med ledarna om en konkret målsättning varje år för att grunda nya grupper. Då deltar alla i rekryteringen av gruppledare och förhoppningsvis är alla som bara kan med i att hålla verksamheten igång. Det lönar sig sannerligen att satsa på detta.

Expandera till ett nytt område

Att utöka sitt verksamhetsområde kan vara en bra lösning i många situationer:

 • Det finns efterfrågan på scouting i grannområdet, men ingen kår
 • Alla får inte plats i kårlokalen och det finns behov för en till lokal. Det kan vara smart att hitta en lokal en bit bort, eftersom då kan barn från ett större område delta.
 • En del av ledarna bor i grannkommunen och kunde ordna verksamhet där istället och samtidigt erbjuda barnen i det området en kortare väg till scoutmötena.

(Se även punkten Mera utrymmen, större kårlokal)

En till kårlokal kan kanske delas med en annan kår. Om två grannkårer kan erbjuda verksamhet åt t.ex. ett par grupper, täcker scoutverksamheten genast ett större område!

Nå en ny målgrupp

En ny målgrupp kan vara något av följande:

 • Sisuscouting. Man kan grunda en grupp för t.ex. personer med nedsatt hörsel eller med funktionsvariationer. En bra idé är att samarbeta med en skola eller förening som har inriktning på personer med funktionsvariationer.
 • Familjecouting.
 • Genom scoutverksamhet i samband med skolan kan kåren nå de barn och unga som annars inte skulle hitta scouterna.
 • En grupp för personer med invandrarbakgrund. Det kanske finns en grupp eller förening på orten som kåren kan samarbeta med.
 • En grupp av människor på orten som skulle må bra av scouting. T.ex. Pohjan Tytöt ja Sissits verksamhet som riktar sig till personer i rehabilitering (artikel på finska).
 • En grupp med ett specialintresse. Det finns kårer som specialiserat sig på olika teman: Åfararna på kanotpaddling, Eräalpakat på alpackor med verksamhet på en alpckagård och Malin Tuulenkävijät på luftfart.
 • Något helt annat som passar just er kår och er ort!

Ordna veckoverksamhet på ett nytt sätt

Vi är väldigt vana vid att en scoutgrupp, en flock, ett lag eller en patrull samlas en gång i veckan under en vardagskväll vid en viss tidpunkt och en annan grupp vid en annan tidpunkt. Gruppmedlemmarna kommer hem från skolan, äter och kommer sedan på scoutmöte. Det finns skäl att tänja lite på hur vi tänker kring detta.

Vad om

 • Alla eller en del av gruppen skulle träffas på veckosluten? En längre träff en gång i månaden kan passa för de äldre åldersgrupperna, eller varför inte för andra också. Träffen kunde pågå i några timmar t.ex. på en lördag.
 • Scouting skulle ske direkt efter skolan på eftermiddagen? Läs mera på scoutverksamhet i samband med skoldagen.
 • En del av verksamheten förverkligades på distans? Bor explorerscouterna på långt håll från varandra och är det svårt att träffas live? Hur skulle t.ex. träffar online varannan gång och varannan gång live fungera? Samt ett digert utbud av roliga utfärder på veckosluten?

 

Bild: Free-Photos på Pixabay