Scoutingens budskap

Det lönar sig att berätta till samarbetsparter om allt det fina arbete som kåren gör i regionen. Det ungdomsarbete scoutingen förverkligar är viktigt och bidrar med mycket till samhället. Just det här är kårens fördel. Vilken bild som lyfts fram av scouting är ganska enkel att modifiera beroende på vilken målgrupp man vänder sig till:

  • Beslutsfattare: Scouting är långsiktig och betydande frivilligarbete i er region. Scouting är öppen för alla. I scouterna träffas årligen x antal barn och unga i er region, vi ordnar x antal evenemang. Scouting består och förverkligas av frivilliga.
  • Föräldrar: Scouting är en säker och mångsidig hobby för alla åldrar. Scouting är öppen för alla.
  • Vuxna som ännu inte är scouter: Scouting är ett meningsfullt sätt att göra frivilligarbete på. Du kan börja i scouterna också som vuxen.
  • Företag och organisationer: Scoutingen är en chans att nå ut till barn och unga, och genom att göra samarbeta kan företaget visa sitt ansvar för samhället.
  • Alla: Scouting är en fostrande verksamhet: ger ansvar till unga, att fungera i grupp, värdesätta naturen, ledarskap.

Till er hjälp kan ni använda er av:

Det viktigaste är ändå att träffa samarbetsparter och med dina egna ord berätta om scoutingen. Det som för många av oss scouter kan verka självklart kan för utomstående uppfattas som mycket meningsfullt.