Kriskommunikation

En kris är en händelse eller ett händelseförlopp som hotar organisationens verksamhet eller existens. Om du får kännedom om en kris, meddela så fort som möjligt Finlands Svenska Scouters verksamhetsledare, ordförande eller den kommunikationsansvariga. Kontaktuppgifter till Finlands Svenska Scouter. Vid en krissituation uttalar sig ingen utom den person som man tillsammans kommer överens om.

Varje kår och varje evenemang bör ha en färdig kommunikationsplan för kriser.

Finlands Svenska Scouters kriskommunikationsplan 2023 (PDF)