Evenemangsinfo och anmälning

Största delen av evenemangen och utbildningarna arrangerade av Finlands Svenska Scouter (FiSSc) följer samma anmälningsförfarande.

Fyra sista anmälningsdagar

15.1 för evenemang i mars, april och maj
15.4 för evenemang i juni, juli, augusti och september
15.9 för evenemang i oktober och november
15.11 för evenemang i december, januari och februari

Om ett evenemang har en avvikande anmälningsdag och inte följer denna logik finns sista anmälningsdagen utskriven vid evenemanget. I händelsekalendern som kontinuerligt uppdateras står sista anmälningsdagen alltid utskriven för alla evenemang.

Notera att de finska distrikten alla har egna anmälningstider och anmälningsförfaranden för sina utbildningar. Som utomstående gör du bäst i att kontakta distriktets kansli per e-post eller telefon och fråga ifall det är möjligt att anmäla sig till en kurs arrangerad av ett av de finskspråkiga distrikten. Kontaktuppgifter till distrikten hittar du här.

Anmälan görs i medlemsregistret Kuksa

Alla kårens medlemmar kan anmäla sig till evenemang och utbildningar i medlemsregistret Kuksa. För minderåriga medlemmar är det medlemmens vårdnadshavare som gör anmälan.

Instruktioner för hur anmälan görs i medelmsregistret Kuksa hittar du här.

Vi uppmuntrar alla kårerna att sträva efter att kårens medlemmar/medlemmarnas vårdnadshavare själv gör anmälan till evenemang och utbildningar. På detta sätt kan medlemmen/medlemmens vårdnadshavare direkt ta ställning till frågor om dataskydd och fotograferingslov samt bekanta sig med annulleringsprinciperna.

Ifall det är en kårledare som anmäler en annan kårmedlem till ett evenemang eller en utbildning är det hens ansvar att:

 • se till att minderåriga anmälda har vårdnadshavares tillåtelse att delta i ett evenemang. 
 • se till att medlemmen har tagit ställning till fotograferingslovet. Ifall medlemmen (som fyllt 15 år)/medlemmens vårdnadshavare inte har fyllt i sitt ställningstagande till fotograferingslov i medlemsregistret Kuksa, bör hen uppmanas att göra det före anmälan kan göras.
 • se till att anmälan motsvarar medlemmens/medlemmens vårdnadshavares ställning till huruvida kontaktuppgifter får delas eller inte. I samband med anmälan tar medlemmen (som fyllt 15 år)/medlemmens vårdnadshavare ställning till hur hens namn/kontaktuppgifter får delas i kursinformationen.
 • se till att medlemmen/medlemmens vårdnadshavare är medveten om annulleringsprinciperna som nämns i anmälningsformuläret.

Uppdragschefen kan ta ut listor ur medlemsregistret Kuksa som hjälp för att planera och följa upp varje enskild kårmedlems utbildningsstig.

Lista över kårmedlemmar som är anmälda till alla FiSSc:s kurser och evenemang på en sammanhängande lista fås så här:

 1. Logga in i Kuksa och gå till "Evenemang"-fliken
 2. Gå till ”Ilmoittautumiskooste”-mellanbladet (Anmälningssammanställning)
 3. Välj din egen kår och klicka Sök. Du får upp en lista på alla era anmälningar.

Lista på de utbildningar som kårledarna genomfört fås så här:

 1. Logga in i Kuksa och välj ”Rapporter” ur den lodräta listan med ikoner på vänstra sidan av skärmen.
 2. På ”Rapporter” -sidan hittar du underrubriken ”Utbildningar”. Klicka på ”Lista på utbildningar”.
 3. Fyll i datum, välj din egen kår som organisation och klicka i ”sök även övriga utbildningar” och ”sök även äldre utbildningar”.
 4. Nu torde du få upp en lista på alla kårledare och vilka utbildningar de genomfört (inom den tidsperiod du fyllt i, naturligtvis).

Evenemangskatalogen och evenemangsinfomejl

Evenemangkatalogen innehåller alla FiSSc:s kurser och evenemang för hela det kommande året. Den är ett bra verktyg för en heltäckande planering av vilka kurser och evenemang som ska marknadsföras inom kåren och vilka medlemmar kåren vill puffa iväg på evenemang. Eftersom evenemangskatalogen innehåller alla årets evenemang så är informationen om varje enskilt evenemang inte så detaljerad. Evenemangkatalogen för det kommande året skickas ut till kårerna på hösten.

En månad före sista anmälningsdag får kårens uppdragschef ett mejl med detaljerad info om alla evenemang i FiSSc, HeSS, ÅSD och SP-FS som snart har sista anmälningsdag. Infon i mejlet kan uppdragschefen lätt kopiera, klippa och klistra och skicka vidare till kårens medlemmar!

Evenemangskatalogen och evenemangsinfomejlen hittar du här.

Anmälningsresultat

Efter att sista anmälningsdag kommit och gått skickar kansliet på FiSSc ut ett mejl åt uppdragscheferna med en sammanställning på vem som kommit med och vem som står på väntelista för ett evenemang eller en utbildning.

Stipendier och understöd för deltagande

Den som deltar i ett evenemang har möjlighet att ansöka om stipendier och understöd för att täcka kostnaderna. I regel kan deltagare på FiSSc evenemang också ansöka om reseunderstöd. Tipsa gärna om denna möjligheten då ni i kåren informerar om kommande evenemang!

Läs mer om stipendier och understöd för enskilda scouter.

Bild: Dan Sundblom