Bästa stället att göra frivilligarbete

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten kartlägger hur det är att göra frivilligarbete i scouterna. Med hjälp av resultaten från enkäten kan kåren få reda på vad som fungerar bra och vad som kunde förbättras inom er kår.

Alla kårer får ta del av resultaten från Bästa stället att göra frivilligarbete – enkäten. Men endast de kårer som har 5 eller flera som svarat på enkäten inom kåren får det egna resultatet. Alla kårer (oavsett antal svaranden) får dessutom ta del av FiSSc:s medeltal. Enkäten skickas ut per e-post till alla 18 år fyllda scouter varje vår. Enkäten för 2024 öppnar den 18.4 och kan besvaras till den 19.5 2024, antingen via länken som kommit per e-post eller via den här öppna länken.

Syftet med enkäten är att ta reda på hur de frivilliga trivs i scouterna eftersom vi vill att scouting ska vara det bästa stället för frivilligarbete. Det betyder att var och en ska känna sig bekväm i gruppen, att gruppen leds på ett bra sätt och att arbetsmängden är lämplig med tanke på de frivilligas aktuella livssituation. Kort sagt så betyder det att alla har roligt i scouterna. Det är jätteviktigt! Scoutingen består av de personer som frivilligt jobbar för den, och det är ledarna i kåren!

Enkäten är ett utmärkt verktyg för kårledningen att använda vid utveckling av den egna kårens verksamhet. Med hjälp av enkäten kan ni kartlägga hur det är att vara frivillig i just er kår. Vi har skrivit ihop instruktioner till chefstrion för hur man ska tolka resultatet. Läs instruktionerna för hur resultatet ska tolkas här.

Nedan (och i balken till vänster) hittar ni enkätens alla frågor. Bakom länken kan ni hitta förslag på hur ni kan utveckla de olika delområdena så att ni blir ännu bättre. Så om ni t.ex. har fått lågt medeltal på en viss fråga kan ni läsa tipset för hur ni kan jobba vidare med det området.  Diskutera med kårledarna hurdana små eller större förändringar ni kan genomföra så att ledarna trivs bättre som grupp och i grupp.