Kom med som scoututbildare!

Inom scouterna ordnar vi en drös av olika sorters evenemang och utbildningar, såväl åldersgruppsevenemang som färdighets- och ledarskapsutbildningar. Bakom varje kurs finns en motiverad stab som har arbetat hårt för att förverkliga kursen.

Stabsmedlemmarna är helt vanliga kårledare som har valt att utveckla sig själva samtidigt som de bidrar till att flera FiSSc:ar har möjlighet till nya upplevelser, kontakter och lärdomar. Vi välkomnar dig varmt med i den här gemenskapen.

Alla har vi en gång varit med för första gången i en stab!

Stabscheferna för ledarskapsutbildningar rekryteras av utbildningsgruppen. Stabscheferna för färdighetsutbildningar rekyteras av den ansvariga gruppen (utegruppen för ute-utbildning, sjörådet för sjö-utbildning). Grupperna ansvarar för att det finns stabschefer för respektive evenemang.

Staben rekryteras av den ansvariga gruppen i samråd med stabschefen. Ifall stabsrekryteringen drar ut på tiden rekommenderas att stabsrekryteringen ändå påbörjas.

Alla som är med i en stab för en handslagsdiskussion, stabschefen med den utnämnda handledaren och stabsmedlemmen i sin tur med stabschefen.

Målsättningen är att det i varje stab finns såväl nya talanger som ledare som har tidigare erfarenhet. På så vis får vi en mer mångsidig stab och vi lär oss mer av varandra. Eftersom stabsmedlemmarna ofta kommer från olika kårer, får du goda kontakter och nya vänner från hela FiSSc.

Vi uppmuntrar dig att anmäla ditt intresse med formuläret nedan. Du kommer att läggas till i en e-postlista (e-postadressen tas ur Kuksa) och får med jämna mellanrum information om kommande stabsuppdrag.

Stabspoolen

Vilken typ av kurser och evenemang är du intresserad av att utbilda på / vilken typ av pass vill du dra?