Kom med som scoututbildare!

Inom scouterna ordnar vi en drös av olika sorters evenemang och utbildningar, såväl åldersgruppsevenemang som färdighets- och ledarskapsutbildningar. Bakom varje kurs finns en motiverad stab som har arbetat hårt för att förverkliga kursen.

Stabsmedlemmarna är helt vanliga kårledare som har valt att utveckla sig själva samtidigt som de bidrar till att flera FiSSc:ar har möjlighet till nya upplevelser, kontakter och lärdomar. Vi välkomnar dig varmt med i den här gemenskapen.

Alla har vi en gång varit med för första gången i en stab!

Stabscheferna för ledarskapsutbildningar rekryteras av utbildningsgruppen. Stabscheferna för färdighetsutbildningar rekyteras av den ansvariga gruppen (utegruppen för ute-utbildning, sjörådet för sjö-utbildning). Grupperna ansvarar för att det finns stabschefer för respektive evenemang.

Staben rekryteras av den ansvariga gruppen i samråd med stabschefen. Ifall stabsrekryteringen drar ut på tiden rekommenderas att stabsrekryteringen ändå påbörjas.

Alla som är med i en stab för en handslagsdiskussion, stabschefen med den utnämnda handledaren och stabsmedlemmen i sin tur med stabschefen.

Målsättningen är att det i varje stab finns såväl nya talanger som ledare som har tidigare erfarenhet. På så vis får vi en mer mångsidig stab och vi lär oss mer av varandra. Eftersom stabsmedlemmarna ofta kommer från olika kårer, får du goda kontakter och nya vänner från hela FiSSc.

Oberoende av var ditt intresse ligger uppmuntrar vi dig att anmäla dig med i Stabspoolen, var vi informerar om kommande stabsuppdrag!

Stabspoolen fungerar såhär:

  • En gång per halvår skickas det ut meddelande om kommande halvårets stabsuppdrag (både utbildningar och evenemang).
  • Ifall det uppstår stabskriser, dvs något evenemang har på tok för få stabsmedlemmar, så skickar vi dessutom skilda meddelanden för just de evenemangen/utbildningarna.
  • Du får ändå inte fler än 2-6 meddelanden per år via listan.

Listan administreras av programkoordinatorn på FiSScs kansli (just nu: Gunilla Edelmann); endast programkoordinatorn skickar meddelande och endast hen har tillgång till kontaktuppgifterna i listan.

Gör såhär för att komma med:

  • Om du inte redan har WhatsApp; ladda ner det till din telefon.
  • Se till att programkoordinatorns telefonnummer +358 50 540 5081 finns i din kontaktlista.
  • Skicka ett meddelande till numret och be om att få komma med på listan.
  • fall du i ett senare skede vill tas bort från listan är det bara att skicka ett nytt meddelande till samma nummer.