Stöd för uppdrag

När man inom scoutingen använder termen frivillig syftar man på roverscouter med scoutuppdrag samt övriga vuxna. För att stöda de frivilliga i sina uppdrag finns olika verktyg som kan användas för att följa upp och utveckla den dagliga verksamheten.