Stöd för uppdrag

När man inom scoutingen använder termen frivillig syftar man på roverscouter med scoutuppdrag samt övriga vuxna. För att stöda de frivilliga i sina uppdrag finns olika verktyg som kan användas för att följa upp och utveckla den dagliga verksamheten.

När man inom scoutingen använder termen frivillig syftar man på roverscouter med scoutuppdrag samt övriga vuxna. För att stöda de frivilliga i sina uppdrag finns olika verktyg som kan användas för att följa upp och utveckla den dagliga verksamheten.

Bild: Jutta Huovinen