Material

Behöver ni nåt material för ert evenemang? Kolla om ni hittar vad ni söker här:

Marknadsföringsmaterial

På kanslierna i Helsingfors, Åbo och Vasa finns marknadsföringsmaterial i form av banderoller, stora självstående vimplar och evenemangstält som kårerna kan låna.

Materialet kan bokas av kårer genom att kontakta FiSSc:s kansli tidigast 6 månader och senast en vecka före kåren ämnar avhämta materialet (Observera semestertider). Materialet lånas ut i bokningsordning.

Kårerna ansvarar själv för avhämtning och returnering av materialet, enligt överenskommelse med en representant från FiSSc kansli.

Ifall kåren inte själv har möjlighet att hämta materialet på kansliet kan de, enligt skild överenskommelse, beställa materialet som postpaket (banderoller). Kåren står i detta fall för samtliga leveranskostnader.

Marknadsföringsmaterial:

  • Vimpel 2m, x2 (Helsingfors)
  • Banderoller – PARTIO SCOUT – 1,3m (Helsingfors, Åbo, Vasa)
  • Banderoll – Här finns scouter – 3m (Helsingfors)
  • Banderoll – Också detta är scouting – 2m (Helsingfors)
  • Tälttak – Finlands Svenska Scouter rf.
  • Stjärntält

 

Material för läger

FiSSc har lager med material på tre orter i landet, Åbo, Vasa och Esbo. Materialet består främst av lägermaterial som använts på FiSSc:s storläger. Materialuppsättningen varierar mellan lagren.

För lagret i Esbo finns en allmänt tillgänglig elektronisk inventarieföretckning på adressen http://lager.fissc.fi/opac/index.php. På sidan finns även kontaktuppgifter till Esbolagrets intendent som kåren kan kontakta ifall den vill låna FiSSc:s material.

OBS! Materialet är endast tillgängligt för internt bruk, dvs. för FiSSc:s medlemskårer. 

Boka materialet i god tid, så att lagerintendenten kan planera in en avhämtningstid tid som passar båda! Under hösten, vintern och våren en månad i förväg, och det material ni behöver under sommaren senast i slutet av maj.

Då du vill kolla hurudant material som finns i lagret:

Ifall du vill bläddra igenom allt material för att se vad som just du kunde använda, tryck på sökmotorns sökknapp då fältet är tomt.

Då du söker efter ett specifikt material kan du använda sökmotorn: