Jag erbjuds tillräckligt med stöd i att (också) utveckla mig själv.

Hur planeras ledarnas utbildningsstig hos er? Vet alla vilken utbildning som hör till det egna uppdraget? Och när en sådan utbildning ordnas? Och vilken utbildning man kan gå efter det?

Gör under uppdragschefens ledning en utbildningsplan för ledarna, den kan t.ex. se ut såhär:

Läs mer om utbildning här  och  för att se pågående utbildningar se händelsekalendern.

Budgetering! Har ni i kåren en överenskommelse om vilka kurser som kåren står för och vilka som deltagaren själv betalar för? Det skulle vara väldigt bra, om det bara är möjligt, att i scoutkårens budget varje år reservera lite medel för utbildningar i uppdraget. Utbildningsplanen kan hjälpa er att förbereda er, om ni t.ex. märker att det något år kommer att gå många på grundkursen.

Kom också ihåg annan form av utbildning och fortbildning än de traditionella kurserna. Det är viktigt att tänka bredare än bara en kurs när man utvärderar behovet av kunnande och färdigheter i uppdraget. Skulle t.ex. ett stabschefsuppdrag i FiSSc bättre stöda explorerscoutlotsen i utvecklandet av det egna projektledarskapet? Skulle det vara mer meningsfullt för en erfaren akela att delta i olika ledarträffar i FiSSc och delta i större evenemang för roverscouter och ledare för att träffa kolleger?

Fundera också på vad ni redan kan. Om en ledare jobbar med koncernkommunikation behöver hen inte gå ytterligare en kurs i kommunikation, utan hen kanske hellre skulle leda kursen och samtidigt bekanta sig med materialet och lära sig kommunicera enligt scoutingens metoder.

För en del uppdrag är en utbildningsplan väldigt viktig:

Utbildningsansvariga har till uppgift att se till att explorer- och roverscouter i olika uppdrag utbildar sig. Hen har en helhetssyn på utbildningssituationen och dess behov i kåren. Förutom att sammanställa utbildningsplanen deltar utbildningsansvariga också i framställande av verksamhetsplanen. I utbildningsplanen räknas utbildningsbehoven och rekommenderade utbildningar upp och baserat på den handleder och uppmuntrar hen kårens medlemmar att delta i viktiga utbildningar och evenemang.

Utbildningsansvariga samlar in kursanmälningar i kåren och för in dem i Kuksa, antingen själv eller tillsammans med medlemsregisteransvariga.

Åldersgruppsansvariga bör också ha ett visst utbildningsperspektiv, hen kan föreslå olika utbildningar och evenemang för scouterna och uppmuntra dem att delta.