Lediga jobb

Glädje, färdigheter, vänner och äventyr. Scouting är en hobby öppen för alla. Inom scoutingen värnar vi om ansvarstagande, ledarskap samt hänsyn till omgivningen och andra människor.  

Lediga jobb 

Scouting som arbetsgivare 

Även om scouting är en frivilligrörelse, gynnas den av arbetstagare på heltid eller deltid. Om behovet finns och resurser tillåter, kan personer anställas för specifika roller som hjälper oss arbeta för att förverkliga scoutingens syfte.  

Finlands Svenska Scouter rf är ett förbund för de 62 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Finlands största ungdomsorganisation Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf och därigenom en del av den världsomfattande scoutrörelsen. Förbundet har ca. 90 förtroendevalda i olika åldrar med olika uppdrag och ansvarsområden. De förtroendevalda samarbetar tätt med förbundskansliet. 

Scoutarbetsgivarna 

Scoutarbete följer Allmänna avtalet mellan Palvelutyönantajien työnantajat Palta ry (Palta) och Fackförbundet Jyty rf (Jyty) samt separatavtalet mellan Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry (Scoutarbetsgivarna) och Jyty. Palta och Jyty har kommit överens om ett allmänt bindande kollektivavtal inom scoutverksamheten. Detta kollektivavtal följs i alla arbetsförhållanden relaterade till scoutverksamheten. Avtalet gäller tjänstemän som arbetar för Scoutarbetsgivarna och dess medlemsorganisationer (Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter, Helsingfors Svenska Scouter och scoutdistrikten). Kollektivavtalet innehåller bland annat överenskommelser om lönesystem, arbetstider och övertidsersättningar. Läs mer på Jytys webbplats

Scouternas lönesystem har nyligen uppdaterats, det nya lönesystemet godkändes av förbundens styrelser den 8 november 2023 (Palta) och 23 november 2023 (Jyty). Du kan läsa mer om scouternas lönesystem här