Trygg och rolig scouting för alla

För alla scouter, oavsett om det handlar om kårledare eller förtroendevalda, gäller följande huvudpunkter när det handlar om att göra scoutingen så trygg och rolig som möjligt för alla:

  • Lägg in i verksamheten av de förebyggande åtgärderna och gruppdynamikövningar som gör att gruppmedlemmarna lär känna varandra och uppskattar varandra mer. Det kan hjälpa mycket.
  • Ofta kan det räcka med att synliggöra ett problem i gruppen. Bakom många osakligheter ligger okunskap om hur kommentarerna och handlingarna upplevs.
  • Ifall problemet handlar om att en gruppmedlem inte tas på tillräckligt stort allvar eller inte blir hörd kan det räcka med att ordföranden eller någon annan gruppmedlem medvetet arbetar för att erbjuda personen plats, ser till att personen får tala och ser till att personens förslag tas upp till diskussion.
  • Diskutera med personen som utsätter andra/någon annan för osakligt bemötande.
  • Det finns stöd och hjälp att få. Tala med en annan ledare, med kårens trygghetsperson eller kontakta FiSSc:s kansli.
  • I extrema fall: uteslut den person som utsätter andra/någon annan för osakligt bemötande ur gruppen. Kom då ihåg att genomgående kommunicera respektfullt, informativt och sakligt så att alla parter har möjlighet att komma till tals och bli hörda.