Att introducera en ny vuxen

Rekryteringen går till spillo om vi inte lyckas hålla kvar de nya i verksamheten. Vi måste ta väl hand om de nya scouterna och deras första steg på scoutstigen!

Det är viktigt att vi direkt välkomnar och får kontakt med den som är intresserad. Att börja en ny hobby är minst lika spännande och nytt som exempelvis att börja på en ny arbetsplats eller på en ny skola.  Först måste en bekanta sig ordentligt med gruppen och verksamheten och först därefter kan en ta sig an mer utmanande uppdrag och utveckla verksamheten. Kräv alltså inte genast att den nya ledaren kommer med tusen nya idéer och är med på 110%.

Introduktion i ett nötskal

1. Utse en scoutfadder

Det lönar sig att utse en scoutfadder för den nya ledaren. Fadderns ansvar är att bland annat se till att de ovannämnda punkterna uppfylls och att finnas tillgänglig då den nya ledaren har frågor. Faddern ser till att den nya ledaren inte blir ensam, uppmuntrar och engagerar, tar med hen och frågar hur det går och vad hen har för tankar om scouting. Faddern hjälper även till med frågor gällande ledarskap. Se till att den nya ledaren får ett ledarpar som är motiverad och står redo att hjälpa till. Inkludera den nya ledaren i er jargong och öppna upp de gamla skämten som ni alltid skrattar åt.

Uppdragsbeskrivning för scoutfadder är ett förslag på vad detta uppdrag kan gå ut på. Uppdraget kan anpassas efter behov.

Uppdragschefterna står i nyckelposition att hålla kvar både nya och gamla ledare. Kårens ledarvård, tackande, uppmuntran och stöd i uppdragen är viktigt för alla.

2. Ta med

Bjud in den nya vuxna till ledarmöten och ledarvård så att ni kan lära känna varandra. Avsätt även tid på att skapa gruppanda inom ledargänget! Det kan löna sig att lägga ner rätt mycket tid på detta i början. Även vuxna vill vara en del av en grupp, det ska vara roligt att komma till och vara med i scouterna. Det är motiverande att vara med i en trevlig grupp. Se till att den nya också får en egen halsduk.

Det är bra att ordna egen verksamhet för de vuxna där det går att komma in i scoutjargongen. På en utfärd för vuxna kan en med låg tröskel bekanta sig med och öva på friluftsfärdigheter. En gemensam grill-, brädspels- eller pysselkväll, en promenad eller t.ex. plättkalas för kårens ledare är ett bra sätt att lära känna varandra.

3. Introducera

Om den nya ledaren aldrig tidigare varit med i scouterna, kom då ihåg att berätta om scoutingens väsentligaste delar och om hur det är att dra en grupp. Introducera som på en ny arbetsplats! Ge denna tipslista åt den nya vuxna!

Du kan även använda dig av broschyren Guide till ditt scoutäventyr då du introducerar. Det är en lättöverskådlig sammanfattning på vad scouting går ut på.

Kom ihåg att öppna upp scouttermer, smeknamn och förkortningar. Berätta även vad utfärd och läger innebär i scouterna och vad det lönar sig att ta med på dem.

Tipsa den nya om att gå in på scouternas hemsida scout.fi och att kolla in scoutprogrammet på scoutprogrammet.fi. Även om den nya ledaren är en gammal scout som haft några års paus är det bra att uppdatera hen vad gäller scoutprogrammet och kårens vanor.

Glöm inte utbildningar som erbjuds av FiSSc och distrikten! Det finns allt mellan Välkommen till scouting-utbildning, åldersgruppskvällar, akela- och kaptenskurser, scoutledargrundkurser, första hjälpskurser, lekkurser och utekurser. Rekommendera en kurs som stöder den nya vuxnas uppdrag. Välkommen till scouting-utbildningen kan göras som nätkurs även utan att vara inloggad.

4. Rekrytera

Kom överens om uppdraget och gör ett handslag. Det är svårt att hitta sin roll i gruppen utan att ha en tydlig bild av sin uppgift. Berätta vilka förväntningar som finns på just det uppdraget, vad som ingår i det och vilken utbildning som behövs. Uppdraget kan vara ett litet ”jag kommer och hjälper till i köket under vargungeutfärden” eller något större som ”jag börjar som akela” eller något som grundar sig på den nya typens specialkunskap som attt ”hålla en utbildningseftermiddag för kårtidningens reportrar” eller ”jag kommer med och bygger bastun vid utfärdsstugan”.

Läs uppdragsgivarens instruktioner och bekanta dig med verktygen för uppdrag.

5. Gör tillsammans

Planera programmet för en utfärd tillsammans med den nya ledaren. På det här sättet kan den nya ledaren bidra med idéer och komma med och göra något konkret samtidigt som hen får stöd och hjälp av en mer erfaren ledare. På det här sättet förs även den tysta kunskapen vidare i kåren.

Bild: Henry Be på Unsplash